Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Europese domiciliëring

De domiciliëringen worden Europees.

Met een domiciliëring kunt u automatisch facturen van uw leveranciers betalen. Bijvoorbeeld uw water-, elektriciteits- of telefoonrekeningen. U kunt op die manier ook uw toestemming geven voor de automatische betaling van uw verzekeringspremies.

Vanaf 1 februari 2014 vervangt de Europese domiciliëring of SEPA Direct Debit definitief de gekende Belgische domiciliëring. Met een Europese domiciliëring kunt u in alle landen van het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied SEPA (Single Euro Payments Area)1 even gemakkelijk een domiciliëring in euro gebruiken als in België.

1Alle lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco

Wat verandert er? De leverancier/schuldeiser beheert de Europese domiciliëringen.

Bij een Europese domiciliëring geeft u als klant aan uw leverancier/schuldeiser een mandaat om het bedrag van de facturen rechtstreeks te innen op uw rekening.

Het beheer van die domiciliëringen (mandaat bij aanvraag, wijziging en annulering) gebeurt via de schuldeiser/leverancier en niet meer via uw bank.

Als u bij ons verzekeringen hebt en de premies per domiciliëring betaalt of wenst te betalen, is het dus AXA Belgium die instaat voor het beheer van die domiciliëringen. U dient ons op de hoogte te brengen bij wijziging van uw domiciliëringsgegevens. Bijvoorbeeld bij wijziging van rekeningnummer, van titularis van de rekening, van verzekeringnemer…

Wat moet u doen als u uw verzekeringen reeds per domiciliëring betaalt? U hoeft als klant niets te doen.

Uw bestaande domiciliëringen blijven geldig. Als leverancier van uw verzekeringen neemt AXA Belgium het initiatief om uw domiciliëring over te nemen van uw bank en om te zetten in een Europese domiciliëring. Alles wordt tegen 1 februari 2014 in orde gebracht. U hoeft geen enkele administratieve formaliteit te vervullen. Het huidige domiciliëringsnummer wordt bij de omzetting vervangen door een mandaatreferte die samengesteld is door uw contractnummer (in 12 posities) en een volgnummer (3 karakters).

Wat gebeurt er met nieuwe domiciliëringen van verzekeringspremies? Voortaan SEPA-conform!

Als u bij ons een nieuwe domiciliëring voor een verzekering aanvraagt, dan wordt er vanaf 18 november 2013 meteen een Europese domiciliëring gecreëerd. U mandateert zo AXA Belgium voor de inning van één of meerdere facturen en wij bezorgen uw bank de nodige mandaat- en betalingsgegevens.

Wat heeft de Europese domiciliëring voor u nog in petto? Extra voordelen!

Een domiciliëring is een handig, gratis betaalmiddel dat u tijd en kosten bespaart: uw betalingen worden automatisch en steeds op tijd uitgevoerd. Daarnaast biedt de Europese domiciliëring extra voordelen:

    • Met uw Belgische rekening in euro kunt u ook betalingen via domiciliëring doen in het voordeel van schuldeisers in andere landen binnen de SEPA zone.
    • U kunt alles rechtstreeks met uw leverancier/schuldeiser afhandelen.
    • U geniet onder specifieke voorwaarden een recht op terugbetaling van uw domiciliëringsbetaling. Hiervoor dient u zich nog tot uw bank te richten.
    • Vanaf 1 februari 2014, kunt u bij uw bank uw rekening laten blokkeren voor bepaalde schuldeisers, een maximumbedrag en/of de periodiciteit van invorderingen opgeven.

Mandaatformulier AXA Belgium

Hierna vindt u:

Meer informatie