AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

schenken en erven

Om uw erflating doeltreffend voor te bereiden, moet u in de eerste plaats over de correcte informatie beschikken. Wij geven u hierbij enkele vuistregels om u op weg te helpen naar een voordelige successieregeling om zo diegenen die u na aan het hart liggen te beschermen.

wanneer moeten er successierechten betaald worden?

  • bij overlijden van de erflater
  • in geval van schenking, indien de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt en wanneer deze schenking niet geregistreerd werd (en bijgevolg niet aan schenkingsrechten onderworpen werd).

welke zijn de aanslagvoeten van de successierechten?

Berekening van de successierechten

De successierechten worden, na aftrek van eventuele schulden, berekend op de waarde van al wat uit de nalatenschap werd verkregen.

Waar moeten de successierechten worden betaald?

Het successierecht wordt bepaald door de plaats waar de overledene op het ogenblik van overlijden zijn fiscale woonplaats had.

Indien de overledene tijdens de 5 jaar voor het overlijden zijn fiscale woonplaats in meer dan een Gewest heeft gehad, dan is het successierecht bepaald door de plaats waar zijn fiscale woonplaats het langst gevestigd was.

De successierechten komen toe aan het Vlaams Gewest, het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat zijn de tarieven van de successierechten in het Vlaams Gewest?

Het Vlaams decreet onderscheidt 3 tariefgroepen, naargelang van de personen die in aanmerking komen voor het verwerven van de goederen uit het nalatenschap:

  • tariefgroep 1: in rechte lijn (kinderen, ouders, kleinkinderen en grootouders) en tussen echtgenoten en wettelijke of feitelijke samenwonenden
  • tariefgroep 2: tussen broers en zussen
  • tariefgroep 3: tussen alle andere personen.

Hieronder vindt u een overzicht van de schijven voor wat de berekeningsbasis van de successierechten in het Vlaams gewest naargelang de tariefgroep betreft:

  • tariefgroep 1:
​schijven ​successierechten
​0,01 - 50.000,00 euro ​3%
​50.000,01 - 250.000,00 euro ​9%
> 250.000,00 euro ​27%
  • tariefgroep 2:
​schijven ​successierechten
​0,01 - 75.000,00 euro ​30%
​75.000,01 - 125.000,00 euro ​55%
​> 125.000,00 euro ​65%
 • tariefgroep 3:
​schijven ​successierechten
​0,01 - 75.000,00 euro ​45%
​75.000,01 - 125.000,00 euro ​55%
​> 125.000,00 euro ​65%
 

Wat zijn de tarieven van de successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De Brusselse reglementering onderscheidt 4 tariefgroepen, naargelang van de personen die in aanmerking komen voor het verwerven van de goederen uit het nalatenschap:

  • tariefgroep 1: in rechte lijn (kinderen, ouders, kleinkinderen en grootouders) en tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden
  • tariefgroep 2: tussen broers en zussen
  • tariefgroep 3: tussen ooms en tantes, neven en nichten
  • tariefgroep 4: tussen alle andere personen.

Hieronder vindt u een overzicht van de schijven voor wat de berekeningsbasis van de successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naargelang de tariefgroep betreft:

  • tariefgroep 1:
schijven ​successierechten
​​0,01 - 50.000,00 euro ​3%
​​50.000,01 - 100.000,00 euro ​8%
​100.000,01 - 175.000,00 euro ​9%
175.000,01 - 250.000,00 euro 18%
250.000,01 - 500.000,00 euro 24%
> 500.000,00 euro 30%
  •  tariefgroep 2:
schijven ​successierechten
​​0,01 - 12.500,00 euro ​20%
​​12.500,01 - 25.000,00 euro ​25%
​25.000,01 - 50.000,00 euro ​30%
50.000,01 - 100.000,00 euro 40%
100.000,01 - 175.000,00 euro 55%
​175.000,01 - 250.000,00 euro ​60%
> 250.000,00 euro 65%
  • tariefgroep 3:
schijven ​successierechten
​​0,01 - 50.000,00 euro ​35%
​​50.000,01 - 100.000,00 euro ​50%
​100.000,01 - 175.000,00 euro ​60%
> 175.000,00 euro 70%
  • tariefgroep 4: 
schijven ​successierechten
​​0,01 - 50.000,00 euro ​40%
​​50.000,01 - 75.000,00 euro ​55%
​75.000,01 - 175.000,00 euro ​65%
> 175.000,00 euro 80%

hoe vermijdt u successierechten?

Een handgift

Een handgift is een schenking die verloopt door overhandiging van het alleen geschonken voorwerp van hand tot hand. Dit veronderstelt dat het om materiële roerende voorwerpen (juwelen, schilderijen, geld…) en effecten (kasbons, effect aan toonder…) kan gaan.

Een onrechtstreekse schenking

Een onrechtstreekse schenking verloopt door middel van een neutrale akte, d.w.z. die geen oorzaak vermeldt, en niet door de traditie van hand tot hand. Het gaat meestal om een ‘geldgift’ via een overschrijving van rekening naar rekening. Het instrument via hetwelk de onrechtstreekse schenking verloopt, moet neutraal zijn.

Voorwaarden

  • Enkel een schenking van roerende goederen kan via een handgift of onrechtstreekse schenking gebeuren. Een schenking van onroerende goederen (huis, grond …) moet verplicht en in elk geval via een notariële akte gebeuren.
  • De schenking kan altijd aan voorwaarden verbonden zijn.
  • Op alle bedragen, rentes en waarden die binnen de drie jaar voor het overlijden van de schenker gratis werden verkregen, zijn successierechten verschuldigd.

De onzekerheid die met deze periode van drie jaar gepaard gaat, kan worden vermeden door:

  • de schenking te registreren: de geldende tarieven voor de registratie van een schenking van roerende goederen vindt u terug in de tariefbrochures per gewest. Na het betalen van de schenkingsrechten, zullen er geen successierechten meer verschuldigd zijn wanneer de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. 
  • een schenkingsverzekering af te sluiten: meer informatie over de schenkingsverzekering vindt u hier.

enkele interessante combinaties van AXA Belgium

AXA Belgium biedt u:

wat te doen bij een overlijden?

  • Neem contact op met de begrafenisondernemer.
  • Geef het overlijden aan bij de gemeentelijke instellingen.
  • Verwittig de werkgever, de vakbond en de kas voor gezinstoelagen.
  • Verwittig de verzekeringsmaatschappijen en de financiële instellingen.
  • Verwittig het ziekenfonds.
  • Verwittig de verhuurder.
  • Verwittig de pensioenkas.
  • Verwittig de telefoonmaatschappij, de post, de gas- en elektriciteitsmaatschappij.
  • Neem contact op met uw notaris of met die van de overledene: de notaris is in elk geval uw beste adviseur inzake de successieregeling.