Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Een van uw werknemers in het ziekenhuis? De derdebetaler kan hulp bieden!

visual artikel derdebetaler ​Bij het derde-betalersysteem in België betaalt de verzekeraar het bedrag van de tegemoetkoming van de verzekering in de kostprijs van de erelonen rechtstreeks aan de zorgverleners. Het ziekenfonds is dus de derde – in de relatie verzorger-verzorgde – die de erelonen betaalt, vandaar de naam ‘derde-betaler’.

Voor de patiënt zijn hier alleen maar voordelen aan verbonden, in tegenstelling tot bij de contante inning van de erelonen. De derde betaler verplicht hem namelijk niet om het totale bedrag van zijn verzorging voor te schieten: hij moet enkel het bedrag betalen dat werkelijk  ten zijne laste is: het remgeld of persoonlijke bijdrage genoemd. 

Hallo, dokter, derde-betaler?

Bij de huisarts is het derde-betalersysteem eerder een uitzondering dan de regel: hij moet dat enkel toepassen op patiënten die een verhoogde tegemoetkoming (RVV) genieten en uitsluitend wanneer zij naar zijn praktijk komen, niet bij een huisbezoek. Bovendien kan de patiënt die bij zijn huisarts een globaal medisch dossier opent (GMD) waarin al zijn medische gegevens worden verzameld, vragen om de derde-betalersregeling toe te passen op de kostprijs van deze verrichting (30 euro, volledig terugbetaald door zijn ziekenfonds). De arts kan dit niet weigeren.

Verbod, afwijking

Met uitzondering van bovenstaand geval is de toepassing van de derde-betalersregeling in principe verboden voor gezondheidsprestaties van de huisarts (consultaties, bezoeken, advies, …), uitgenomen voor technische handelingen die  nodig zijn voor de patiënten. Onlogisch? Niet echt, als u weet dat de patiënt uit eigen initiatief de arts raadpleegt, terwijl de technische handelingen gebeuren op initiatief van de uitvoerende arts. Ondanks het verbod kan de huisarts de derde-betalersregeling in bepaalde uitzonderlijke gevallen wel toepassen, bijvoorbeeld wanneer de patiënt zich in een moeilijke financiële situatie bevindt, of hij het statuut van ‘persoon met chronische aandoening’ of ‘palliatieve patiënt thuis’ heeft.

Derde-betalersregeling voor iedereen

In de apotheek geldt de derde-betalersregeling voor iedereen, maar enkel voor de geneesmiddelen op voorschrift die terugbetaald worden. Aangezien de patiënt een tegemoetkoming door het RIZIV geniet, hoeft hij enkel het remgeld te betalen: de apotheker schiet het bedrag van de tegemoetkoming voor. Dit bedrag wordt hem daarna rechtstreeks door het ziekenfonds terugbetaald. Net als de huisarts kan de apotheker de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt via MyCareNet checken.

De derde-betalersregeling in geval van een hospitalisatie

In geval van hospitalisatie bewijst de derde-betalersregeling zijn volle nut. Deze regeling die voor iedereen geldt, neemt niet weg dat het ziekenhuis op het moment van de opname en eventueel in het begin van elke week een voorschot vraagt. Dit voorschot wordt begrensd door de wettelijke plafondbedragen: 150 euro per week voor een gemeenschappelijke kamer en een tweepersoonskamer (50 euro voor de RVV’s), verhoogd met 7 maal het dagsupplement van de gekozen kamer voor patiënten in een eenpersoonskamer. Een deel van de kosten voor het verblijf en de behandeling van de patiënt betaalt het ziekenfonds rechtstreeks aan het ziekenhuis. De patiënt zelf betaalt enkel het remgeld (dat ook terugbetaald wordt aan de RVV’s) en de eventuele supplementen, d.w.z. de bedragen voor een eenpersoonskamer bovenop het officiële bedrag. De patiënt ontvangt thuis een gedetailleerde factuur van het ziekenhuis, een ‘Samenvatting van de kosten te uwen laste’, waar in elke rubriek de kosten in drie delen opgesplitst zijn: ‘Ten laste van het ziekenfonds’, ‘Ten laste van de patiënt’ en ‘Supplement’.  

Minder kopzorgen voor werknemer en werkgever

De derde-betalersregeling vermindert de financiële inspanning van de patiënt aanzienlijk. De werkgever kan dit nog verlichten door voor zijn gehospitaliseerde of ernstig zieke medewerkers een collectieve hospitalisatieverzekering en/of een aanvullende gezondheidsverzekering zoals een verzekering ambulante zorgen af te sluiten waarvan de dekking zo uitgebreid is dat de werknemer geen kopzorgen meer heeft. Als we weten dat jaarlijks 1 Belg op 7 gehospitaliseerd wordt en de gezondheidsuitgaven constant stijgen, vormen deze verzekeringen een niet te verwaarlozen pluspunt dat de motivatie en het engagement van uw medewerkers positief kan beïnvloeden.