Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Hoe een burn-out op het werk voorkomen?

Het wordt gezien als de ziekte van de eeuw: steeds meer medewerkers vertonen symptomen van uitputting op het werk. Die kunnen in het ergste geval leiden tot wat men noemt een "burn-out". Want, ook al heeft men het over een "toestand" van burn-out, het gaat in werkelijkheid om een "proces" van psychische achteruitgang van de persoon. Dat kan snel of traag gaan, maar het is in ieder geval geleidelijk.

Meer dan ooit heeft de werkgever een belangrijke rol in de preventie van deze ziekte. Hieronder enkele pistes om de oorsprong van de aandoening te helpen begrijpen.

De collega's die het meest vatbaar zijn voor burn-out zijn niet altijd degenen van wie je het zou verwachten

De medewerkers die het gevoeligste zijn voor deze stressziekte zijn niet noodzakelijk de meest kwetsbare. De eerste slachtoffers zijn vaak de dynamische personen die het meeste engagement tonen in de onderneming. Ze dragen immers vaak die zware sociale druk als "steunpilaar" van de onderneming door hun acties en hun toewijding. Ze zijn zich bewust van deze ondernemende taak en zijn vaak ook perfectionistisch van aard. Ze zullen dus alles in het werk stellen om het management niet teleur te stellen.

Een belangrijke indicator die moet worden geanalyseerd is de plaats die de onderneming inneemt bij de werknemer. Wanneer de werkplek zijn enige bron van verwezenlijking en erkenning is, zal hij er nog meer stress ervaren en zich zorgen maken over zijn prestaties … en dus gevoeliger zijn voor een burn-out.

Gedaan met "alles" "onmiddellijk"

Slechte gewoontes op het werk vormen de belangrijkste oorzaak van burn-out. Een extreme flexibiliteit eisen en systematisch verwachten dat medewerkers binnen de 5 minuten antwoorden op een vraag is op lange termijn contraproductief. De werknemer is 24 uur geconnecteerd om te antwoorden en hij is er zich niet meer van bewust  wanneer hij echt iets produceert.

Een medewerker die voortdurend onderbroken wordt en verschillende taken tegelijkertijd moet doen, zal er immers niet in slagen om zijn concentratie op één taak tegelijk toe te spitsen. Dat leidt tot productiviteitsverlies, wat enerzijds winstverlies betekent voor de onderneming, maar anderzijds ook een ontwaarding van het werk.

In deze overcommunicatie naar de collega's gaat waardevolle energie en tijd verloren. Mails beantwoorden wordt dan ook een voltijdse bezigheid.

Het meten van de werklast

De meeste werknemers en managers zijn niet in staat om een concreet overzicht te maken van de taken die ze van week tot week doen en de tijd die ze eraan spenderen.

Uitputting op het werk duikt vaak op wanneer de werknemer er niet in slaagt om zijn echte toegevoegde waarde in een team te onderscheiden en de indruk heeft dat hij "voor niets" werkt. Een andere risicosituatie is een dringend geval of een planning die verandert; wanneer de manager tijdelijk of definitief een aanzienlijke extra werklast op de schouders van de werknemer legt.

Wekelijks een overzicht maken van de taken helpt om een globaal beeld te hebben van de werkcapaciteit van iedereen afzonderlijk en moet de manager in staat stellen om keuzes te maken en bepaalde zaken te herschikken wanneer zich een dringend geval voordoet. Dat dient enerzijds om in te schatten hoeveel tijd er nodig is om bepaalde projecten te verwezenlijken en geeft anderzijds een duidelijk beeld van de aard van het gedane werk. Administratief werk, coördinatie, communicatie of ontwikkeling van het project op zich; niet elk type activiteit geeft dezelfde voldoening en toegevoegde waarde aan de werknemer.

Neem (echte) pauzes!

Een ander belangrijk element om het stressniveau zo laag mogelijk te houden in de teams is de medewerkers de kans geven om tijdens een werkdag pauzes te nemen. Het is bewezen dat de hersenactiviteit wordt gestimuleerd door beweging en niet de ganse dag stilzitten. Dat vormt een echte bron van ontwikkeling en creativiteit.

Werknemers hebben ook het recht om in alle rust met vakantie te gaan. Door een back-up te organiseren of bepaalde projecten on hold te zetten, is het mogelijk en noodzakelijk om volledig afstand te nemen van het werk. Nogmaals, de keuzes en de organisatie van de manager met zijn team zijn van cruciaal belang!