Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Een gezonde werkomgeving om je business rendabel te maken

visual artikel werkomgeving 77% van de Belgische werknemers zegt graag te werken. Bijna een vierde (23%) heeft het echter steeds moeilijker om zijn batterijen op te laden en heeft een constante behoefte om ‘uit te blazen’. Deze toenemende mentale vermoeidheid moet voor u een alarmsignaal zijn en u ertoe aanzetten voluit de kaart te trekken van het welzijn op het werk.

Werken is gezond? Ja, op voorwaarde dat de onderneming goed georganiseerd is. Door van uw onderneming een gezonde werkplaats te maken waar uw werknemers zich goed voelen en een goed evenwicht tussen privé- en beroepsleven na te streven, slaat u twee vliegen in één klap. De gezondheid van een onderneming staat niet los van de gezondheid van haar werknemers. Identificeer proactief de factoren die het welzijn beïnvloeden. Op die manier bindt u tegelijkertijd de strijd aan tegen het absenteïsme en het presenteïsme, doordat uw werknemers gezonder en meer betrokken zijn.

Meerdere studies hebben aangetoond dat de werkomgeving een invloed heeft op het welzijn en de gezondheid van de werknemers en dus ook op hun prestaties. Wij geven u enkele aandachtspunten mee om uw werknemers een gezonde werkomgeving te garanderen.

Optimaliseer de akoestiek op uw arbeidsplaats

Vreemd genoeg wordt de geluidskwaliteit minder verstoord door het geluidsniveau dan door de verstaanbaarheid van wat er gezegd wordt. Zodra de werknemer minstens 20% begrijpt van de woorden die er in zijn buurt worden uitgesproken, vraagt het een grote inspanning om geconcentreerd te blijven en dalen zijn prestaties met 4 tot 45%! Het gebruik van geluidsabsorberende materialen en meubilaironderdelen kan al een deel van de oplossing zijn. Creëer een aantal stille concentratiezones en samenwerkingszones. Houd bepaalde plaatsen in uw onderneming vrij voor groepsvergaderingen en gedeeld werk.

Analyseer de luchtkwaliteit

Een slechte kwaliteit van de omgevingslucht kan ademhalingsproblemen, hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken… met als gevolg een absenteïsme van de werknemers dat kan oplopen tot 40%. Eerste stap: een diagnose door een onderneming die gespecialiseerd is in de analyse van de binnenlucht.

De aanbevolen relatieve vochtigheidsgraad in een kantoor kan variëren van 40% tot 60%. De relatieve luchtvochtigheid kan zakken tot kritieke waarden en amper 30% bereiken, vooral in de winter. De expert zal oplossingen voorstellen om de vochtigheidsgraad rechtstreeks of onrechtstreeks te verhogen.

Zorg voor een ‘lichte’ sfeer

De visuele omgeving beperkt zich niet tot een goede verlichting in de strikte zin van het woord. De aanwezigheid van vensters, vooral als ze uitkijk geven op een groene omgeving, verhoogt het welzijn op het werk.

Help uw medewerkers gezond te leven

Bovenop deze omgevingsfactoren zijn er nog andere, veel belangrijkere factoren die het geluksgevoel van uw medewerkers verhogen.

  • Een enquête die onlangs werd uitgevoerd,  toont aan dat 70% van de werknemers vindt dat een bedrijfsrestaurant uitsluitend gezonde voeding zou mogen aanbieden. Door dit te doen steunt u de goede voedingsvoornemens van uw medewerkers die zo al moeilijk vol te houden zijn. Ze zullen dit weten te waarderen!
  • Sporten na een vermoeiende werkdag is niet altijd gemakkelijk. Toch staat het belang van fysieke oefening voor de conditie en voor het plezier (na 15 tot 30 minuten inspanning produceert het lichaam hormonen, zoals endorfine en dopamine, die een gevoel van welbehagen geven) niet meer ter discussie. Als dit in uw omgeving mogelijk is, probeer dan in de middagpauze jogging- of wandelsessies te organiseren. Moedig uw medewerkers aan om de trap te nemen in plaats van de lift.
  • En waarom niet een zaal voor siësta en herbronning? Omdat een ‘dutje’ na de lunch de beste remedie is tegen stress en de hele namiddag goed humeur en productiviteit verzekert, kiezen steeds meer ondernemingen voor deze gezondheidsmodus. Het overwegen waard!

Andere oplossingen om het welzijn van uw werknemers te verbeteren?


Ontdek het gezondheidsaanbod van AXA!