Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Welke gevolgen hebben de begrotingsbesparingen van de gezondheidszorg in 2017 voor patiënten in België?

Welke gevolgen hebben de begrotingsbesparingen van de gezondheidszorg in 2017 voor patiënten in België?

Hoewel ze had aangekondigd dat er in 2017 bijna 900 miljoen euro bespaard zou worden op gezondheidszorg, verzekert federaal minister van volksgezondheid Maggie De Block dat deze inspanning, die nochtans aanzienlijk is, vrijwel geen impact zal hebben op de patiënten. Het is overigens een discours dat ze systematisch hanteert sinds ze met haar hervormingen is begonnen. Maar wat is er echt van aan?

Vermindering van de gemiddelde verblijfsduur voor geboortes zonder verwikkelingen

Binnen de logica van het regeerakkoord van 2014, dat "We willen onnodig lange ziekenhuisverblijven vermijden" bepaalde, heeft minister De Block haar aandacht nu gericht op de gemiddelde duur van het verblijf voor geboortes zonder verwikkelingen, die 3,8 dagen bedroeg in België, tegenover 3,2 in geheel Europa en zelfs 2,4 in Spanje en 2,3 in Zweden. De minister heeft in februari 2016 zeven pilootprojecten geselecteerd met als doel de organisatie van de zorgen voor de moeder en haar baby te optimaliseren. Niet alleen tijdens het verblijf in het ziekenhuis, maar ook daarna. Wie zegt "inkorting van het verblijf in het ziekenhuis", zegt immers "verbetering van de ondersteuning thuis". In 2018 zullen bepaalde aspecten van de projecten geïntroduceerd worden in het gezondheidsbeleid van de regering ... en dus in het leven van de jonge moeders. Zaak op te volgen.

Verminderen van het aantal sessies bij de kinesitherapeut voor personen die lijden aan fibromyalgie

Wat fibromyalgie betreft, is het daarentegen een uitgemaakte zaak. Personen die lijden aan deze nog mysterieuze ziekte (2 tot 3% van de bevolking, waarvan 70 tot 80% vrouwen), die zich voornamelijk uit door spierpijnen in het hele lichaam, een chronische vermoeidheid en slaapproblemen, maar ook door spijsverteringsstoornissen, angstaanvallen en hoofdpijn, hadden tot voor kort recht op de terugbetaling van een behandeling van 60 sessies bij de kinesitherapeut van 30 minuten, die hernieuwbaar was gedurende een periode van één jaar. Voortaan geldt de terugbetaling slechts voor 18 sessies (wel van 45 minuten!) – en is de behandeling niet hernieuwbaar. Een maatregel waarvan de vereniging Focus Fibromyalgie Belgique het "oneerlijke en niet-productieve" karakter aan de kaak stelt.

De kleine prijs die stijgt en stijgt

Wat ook onder vuur ligt, is de prijs voor geneesmiddelen. Stijging van het remgeld, met andere woorden het aandeel van de patiënt, voor een bepaald aantal antibiotica en  maagzuurwerende middelen, niet-terugbetaling van neussprays op basis van corticosteroïden, die voortaan vrij verkoopbaar zijn ... Overigens heeft de minister, door het schrappen van twee derde van de indexering waar artsen recht op hadden, 441 artsen - 101 huisartsen en 340 specialisten - ertoe aangezet om te deconventioneren, en in 2017 dus hogere erelonen te vragen.

In het rood

Andere maatregelen die een grotere of minder grote impact hebben op de patiënt:

  • de begrotingsbesparingen waardoor de algemene ziekenhuizen, waarvan een derde reeds in het rood staat, verschillende miljoenen euro's worden ontzegd, en ze zich genoodzaakt zien personeelsverminderingen voorop te stellen. 
  • Het schrappen van bijna 5% van de globale remuneratie van apothekers op geneesmiddelen. Waardoor de initiatieven die overigens genomen zijn om hun rol als zorgverlener te ontwikkelen, lijken te worden gehypothekeerd
  • De intentie, die binnenkort vaste vorm dreigt aan te nemen in het kader van het "toekomstpact", om het interventiedomein van de aanvullende verzekering die aangeboden wordt door de mutualiteiten te beperken, zodat onder andere de geboortepremies, de sport- of vakantietussenkomsten en de terugbetaling van bepaalde niet conventionele therapieën wel eens zouden kunnen verdwijnen.  

Check-up

Binnen deze tumultueuze context springt het belang van een goede ambulante zorgverzekering. Deze heeft  tot doel personen te verzekeren tegen hoge facturen of uitzonderlijke kosten binnen dit domein, en laat hen bijgevolg toe om hun budget beter te beheren. Vooral wanneer deze uitgebreid wordt met een preventieluik, waardoor de verzekerde wordt aangespoord om zich tijdig te laten verzorgen en kosten dekt zoals het jaarlijkse bezoek aan de tandarts, een check-up bij de huisarts, bepaalde screenings en sommige inentingen... Wanneer deze gekoppeld wordt aan een hospitalisatieverzekering of wanneer deze alleen wordt onderschreven, zal ze uw medewerkers helpen om met een iets geruster hart een moeilijke budgettaire periode door te komen!

Ontdek de hospitalisatieverzekeringen en de verzekeringen ambulante zorgen van AXA om de gezondheid van uw werknemers in alle sereniteit te beheren!