Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Extralegale voordelen worden alsmaar populairder. En dat is niet verwonderlijk. Ze helpen u namelijk om uw loonkosten te optimaliseren en tegelijkertijd om een aantrekkelijk loonpakket aan te bieden aan uw werknemers en uzelf. Het merendeel van de Belgische kmo’s geeft dan ook aan bij financiële ruimte bijkomende extralegale voordelen te verkiezen boven een loonsverhoging. Maar voor welke extralegale voordelen kiest u? Wij helpen u graag op weg!

Wat zijn extralegale voordelen?

Extralegale voordelen zijn voordelen die u als werkgever bovenop het brutoloon kan toekennen. Omdat u en uw werknemers er minder of geen socialezekerheidsbijdragen en belastingen op betalen, zijn ze fiscaal voordeliger dan een verhoging van het brutoloon. De ideale manier dus om een loonpakket uit te breiden en uw werknemers extra te motiveren!

De top 3 van extralegale voordelen!

1. Gezondheidsverzekering

Een gezondheidsverzekering kan de vorm aannemen van een hospitalisatieverzekering, die hospitalisaties en zware ziektes dekt, of een ambulante kostenverzekering, die ook  tussenkomt in bijvoorbeeld tandartskosten en brilmonturen. Medische kosten kunnen vaak erg hoog oplopen en een additionele gezondheidsdekking kan u en uw werknemers dan ook financiële gemoedsrust geven. 

Een collectieve hospitalisatieverzekering is bovendien fiscaal erg gunstig voor uw bedrijf én uw personeelsleden. De premies worden namelijk enkel onderworpen aan een verzekeringstaks van 9,25% en de RIZIV-bijdrage van 10%. Indien de dekking afgesloten wordt voor alle werknemers van een zelfde categorie, zijn ze volledig vrijgesteld van belastingen voor de werknemer en van sociale zekerheidsbijdragen. Gezien ze vrijgesteld zijn van belastingen voor de werknemer, kan u ze als werkgever wel niet aftrekken als beroepskost.

Een hospitalisatieverzekering is omwille van bovenstaande voordelen dan ook één van de meest gekozen extralegale voordelen: meer dan de helft van de werknemers in ons land (57 procent) heeft een hospitalisatieverzekering via de werkgever. Ook familieleden worden vaak gedekt of kunnen een gunsttarief geboden worden.

2. Maaltijdcheques

Maaltijdcheques kunnen gebruikt worden in de horeca en voor de aankoop van  voedingsmiddelen en zijn één van de meest gekende en populaire extralegale voordelen. Ruim een derde van de werknemers in België ontvangt ze. Mits het v ervullen van een aantal voorwaarden, zijn ze volledig vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. De cheques zijn tegenwoordig elektronisch, dus is er minder administratie nodig dan vroeger.

3. Groepsverzekering

Het wettelijke pensioen zal spijtig genoeg niet voldoende zijn als inkomen na pensionering. Een groepsverzekering is echter dé manier om een extra pensioen voor uw werknemers op te bouwen. Met deze verzekering wordt via bijdragen een kapitaal opgebouwd dat bij pensionering of overlijden uitbetaald wordt. Aan het pensioenplan kan hetzij door de werkgever alleen, hetzij door zowel de werkgever als de werknemer bijgedragen worden.

De door de werkgever gestorte premies worden onderworpen aan een bijzondere en lagere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86% zolang een jaarlijks plafond niet bereikt wordt en zijn fiscaal vrijgesteld voor de werknemer. Indien de werknemer ook bijdraagt, kan deze bovendien aanspraak maken op een belastingvermindering. Onder bepaalde voorwaarden zijn de premies gestort door de werkgever ten slotte aftrekbaar als beroepskost. Fiscaal dus erg voordelig en een zeer gewaardeerd voordeel!

Meer informatie?

Ontdek onze producten via onderstaande links indien u meer informatie wenst over de extralegale voordelen die u via AXA kan aanbieden aan uw werknemers. Wenst u meer informatie over het fiscale aspect? Neem dan zeker contact op met uw makelaar!  

Ontdek het gezondheidsaanbod van AXA en de digitale tools die voor uw werknemers ter beschikking gesteld kunnen worden!