Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Bent u verzekerd in geval van terrorisme?

Ja, bijna al uw verzekeringen bij AXA dekken u voor schade veroorzaakt door terrorisme. Ook als u in het buitenland bent.

Uw verzekeringen bij AXA beschermen u

Volgende verzekeringen dekken verplicht de schade ten gevolge van terreurdaden:

 • Brandverzekering voor eenvoudige risico’s (o.a. woningen)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) auto
 • Ongevallenverzekering
 • Levensverzekering
 • Ziekte- en hospitalisatieverzekering
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) bij brand en ontploffing op openbare plaatsen

De andere verzekeringen bij AXA voorzien deze dekking ook, tenzij hun algemene voorwaarden ze expliciet uitsluiten.

Met de verzekering omni assistance van AXA, bijvoorbeeld, bent u verzekerd voor de schade veroorzaakt door een terroristische aanslag.

Enkel Belgische risico’s zijn verzekerd

Wat moet u verstaan onder een ‘Belgisch risico’? Dit is afhankelijk van het soort verzekering: 

 • Brandverzekering: uw onroerend goed moet zich in België bevinden.
 • BA auto en pleziervaart: uw voer- of vaartuig moet in België geregistreerd zijn. Het maakt niet uit of het zich in België bevindt op het moment van het voorval of niet.
 • Verzekeringen met een looptijd van vier maanden of minder die betrekking hebben op tijdens een reis opgelopen risico's: u moet de overeenkomst in België hebben afgesloten. Het maakt niet uit of u op het moment van het voorval in België bent of niet.
 • In alle andere gevallen moet u in België uw gewone verblijfplaats hebben, of, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, moet de vestiging van deze rechtspersoon zich in België bevinden.

VZW TRIP

AXA is lid van de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance & Insurance Pool). Die werd na de aanslagen in New York, Madrid en Londen opgericht door Assuralia (de beroepsvereniging van verzekeraars in België) en de verzekeringsmaatschappijen. Vzw TRIP verdeelt de kosten van de vergoedingen voor terrorisme over de leden-ondernemingen. Op die manier kunnen die de gevolgen van terrorisme beter dragen. De globale vergoeding per jaar kan oplopen tot maximaal 1 miljard euro (geïndexeerd).

Meer informatie? Lees de FAQ op de site van TRIP.

 

Uw bijstandsverzekering omni assistance van AXA dekt u en uw gezinsleden ook in geval van een terroristische aanslag

 • Uw eventuele kosten voor opsporing en redding worden vergoed.
 • U kunt rekenen op medische bijstand (dokterskosten, ziekenhuisverblijf, repatriëring van een gekwetste…).
 • Ook bijstand in geval van het ergste... (kosten ter plaatse na een overlijden, repatriëring van het stoffelijk overschot...).

Meer info? Uw verzekeringsmakelaar staat voor u klaar.

ik maak een afspraak bel me

Meer weten over de bijstandsverzekering van AXA