AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Hebt u uw verzekeringscontracten nog niet gegroepeerd?

Talensia biedt u een volledige en evoluerende package, dat voor elk bedrijf op maat wordt samengesteld en borg staat voor een gemakkelijk beheer zonder overlappingen of vergetelheden. Talensia is flexibel, performant en op maat; het wordt afgestemd op de beroepen en groepeert specifieke verzekeringen voor elke activiteitensector.

Eenvoudig

Al uw verzekeringscontracten worden door één enkele tussenpersoon beheerd. U ontvangt slechts één kwijting en betaalt slechts één premie.

Duidelijk

Op de jaarlijkse kwijting zijn de premies opgesplitst per verzekering; u krijgt een gedetailleerd overzicht van de dekkingen.

Betrouwbaar

AXA Belgium heeft een team van ingenieurs en experten ter beschikking die u kunnen adviseren en u kunnen helpen om de risico’s te beoordelen en preventiemaatregelen uit te werken.

Voordelig

Onder bepaalde voorwaarden met betrekking tot het package en het aantal schadegevallen, kunt u in het kader van de actie Back to you een mooi financieel voordeel genieten. Binnen de contractuele modaliteiten kunt u de betaling van uw premie zonder extra kosten spreiden.

Contacteer een makelaar

Verzekeringspackages Talensia

De verzekeringspackages Talensia kunnen de volgende verzekeringen omvatten, afhankelijk van uw activiteitensector.

Goederen en winsten Personen Aansprakelijkheid Cyber risico’s
 • Brand
 • Diefstal
 • Machinebreuk
 • Vervoerd materieel en koopwaar (voorbehouden aan voor de segmenten Voedingswinkels en Afwerking)
 • Bedrijfsschade
 • .Com
 • Arbeidsongevallen
 • Patroon
 • Collectief gemeen recht
 • BA uitdating
 • BA beroep (para)medische sector
 • BA na levering
 • Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing
 • BA buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van vrijwilligers
 • Cyber protection

Ontdek onze tips voor een goede bescherming

4 manieren om uw bedrijf te beschermen tegen waterschade

Hoewel niemand graag te maken krijgt met een overstroming...

Meer weten

Bescherm uw beroep met één enkel verzekeringspackage

U bent kinesitherapeut, huisarts, verpleger, tandarts of u beoefent een ander (para)medisch beroep?

Meer weten

Wat als uw hele bedrijf griep krijgt ?

Zoek uit wat uw mogelijkheden zijn zodat u goed onderbouwde beslissingen neemt om verder te kunnen.

Meer weten

Hoe beschermt u uw zakelijke onlinereputatie ?

6 tips die u helpen een reputatiecrisis voorkomen

Meer weten

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).