Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

tot welke gegevens hebben gebruikers van D@IL AO toegang?

Er zijn 3 verschillende toegangen mogelijk voor iedere polis en voor iedere zetel:

 • Volledige toegang
  Deze gebruiker heeft toegang tot de volledige toepassing inclusief de loongegevens.
  Hij kan elektronisch een aangifte versturen en bestaande dossiers raadplegen.
 • Beperkte toegang
  Deze gebruiker kan heel de aangifte invullen, behalve het luik 'Vergoedingen'.
  Hij kan dus geen aangifte versturen.
 • Toegang tot de statistieken van de arbeidsongevallen.

Het is dus mogelijk een toegang te voorzien voor alle polissen en zetels van de onderneming, maar ook om deze te beperken, afhankelijk van de beperkingen die opgelegd worden aan de gebruiker.

​Een voorbeeld ​Toegang Dhr X ​Toegang Mevr Y
​Polis nr 1 ​Zetel Antwerpen ​Volledige toegang ​Statistieken
​Polis nr 2 ​Zetel Antwerpen ​Geen toegang ​​Volledige toegang
​Zetel Gent ​Beperkte toegang ​​​Volledige toegang
​Zetel Brugge ​​Beperkte toegang ​​​​Volledige toegang
​Polis nr 3 ​Zetel Kortrijk ​Bedienden ​Volledige toegang ​​Geen toegang
​Arbeiders ​Geen toegang ​Beperkte toegang