Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

wie kan toegang krijgen tot D@IL AO?

Iedereen van de verzekerde onderneming kan toegang krijgen. De aanvraag tot toegang verloopt via de verantwoordelijke van de onderneming.
Het aantal toegangen per onderneming is onbeperkt.
Op ieder ogenblik kan de toegang van een gebruiker worden ingetrokken of gewijzigd.