Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Zullen mijn gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden ?

In de eerste plaats zullen we uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan andere ondernemingen. Het is mogelijk dat AXA u contacteert, via de gegevens die u ons hebt meegedeeld, maar enkel als u daar uitdrukkelijk mee ingestemd hebt toen u zich inschreef of toen u zich aanmeldde op de app AXA driveXperience. U kunt de gegevens op elk moment laten corrigeren en u kunt zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct-marketingdoeleinden, aan de hand van een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto/verso fotokopie van uw identiteitskaart, gericht aan de klantendienst van AXA.