Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

AXA Assistance

24 uur per dag en 7 dagen in de week

Een van uw medewerkers heeft een ongeval in eigen land of in het buitenland. Hij en soms ook zijn familie of uw bedrijf hebben op zeer korte termijn hulp nodig.

AXA Assistance biedt u

Voorwaarde: uw onderneming heeft een arbeidsongevallenverzekering bij ons afgesloten.

enkele voorbeelden van bijstandsprestaties

Bij een beroepsongeval in België of binnen 30 km van de landsgrenzen

 • de organisatie van aangepast vervoer voor het slachtoffer tussen zijn verblijf- en werkplaats, en een tussenkomst in deze kosten
 • een vergoeding voor psychologische bijstand voor het slachtoffer, zijn collega’s en zijn gezin.

Bij een beroepsongeval in het buitenland

 • de organisatie van de repatriëring van het slachtoffer
 • de vergoeding van de reiskosten van één gezinslid naar de plaats van ziekenhuisopname in het buitenland en terug.

Bij een beroepsongeval, ongeacht de plaats

 • de organisatie en vergoeding van de vervroegde terugkeer van de bedrijfsleider uit het buitenland als de zaakvoerder, een aangestelde of actieve vennoot werkonbekwaam is
 • hulp bij het zoeken van een tijdelijke vervanger
 • het oprichten van een crisiscel om tijdelijke problemen op te vangen (beantwoorden van oproepen, verwittigen van klanten...).

Voor een meer volledige lijst

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

De dekking wordt verleend voor zover de Arbeidsongevallenverzekering van toepassing is

 • De psychologische bijstand is beperkt tot maximum 6 zittingen
 • Het aangepast vervoer (tussen verblijf- en werkplaats) wordt vergoed tot 100 euro per dag en gedurende maximum 8 dagen
 • De kosten voor schoonmaak van de woning voor maximum 4 uur per dag en dit 1 maal per week
 • De reiskosten van een gezinslid beperken zich tot 1 aangeduid persoon

De dekking Bijstand is een onderdeel van het product arbeidsongevallen, een persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 of 3 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

 • Advies zonder verbintenis
 • Persoonlijk onderhoud
 • Je krijgt een offerte
 • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt
Een makelaar vinden

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

​​​