Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

arbeidsongevallen en ongevallen van gemeen recht

de arbeidsongevallenverzekering en haar perfecte aanvullingen

De wet op de arbeidsongevallen is strikt in de bepaling van de medewerkers en de ongevallen die verzekerd zijn in het kader van de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Daarom kan het voor uw bedrijf nuttig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten voor:

 • uw medewerkers met een loon dat hoger ligt dan het wettelijke plafond van de arbeidsongevallenverzekering. Hiermee gaat gratis bijstand bij ongeval gepaard, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
 • uw niet aan de wetgeving onderworpen medewerkers: vrijwilligers, vennootschapsbestuurders
 • de ongevallen van uw medewerkers in hun privéleven.
​​

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product, meer specifiek in de aanvullende verzekering, zijn de volgende:

 • Sommige sportongevallen zijn niet gedekt
 • Ongevallen die voortkomen uit een opzettelijk feit, een alcoholintoxicatie, het gebruik van verdovende middelen, uit weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze handelingen zijn niet gedekt
 • Letsels voortvloeiend uit medische de eigen persoon worden niet vergoed
 • (Beroeps)ziekten worden niet vergoed

Het product Arbeidsongevallen is een persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 of 3 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

 • Advies zonder verbintenis
 • Persoonlijk onderhoud
 • Je krijgt een offerte
 • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt
Een makelaar vinden

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.