AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

bijlage 3 van het KB van 24.02.2005

​De codes X komen in aanmerking voor de bepaling van een ernstig arbeidsongeval.

 

code​

bijlage 3: soort letsel​

000​ ​Onbekend letsel: informatie ontbreekt
010​ ​Wonden en oppervlakkige letsels
​011 ​Oppervlakkige letsels
​012 ​Open wonden
​013 X​ ​Vleeswonden met verlies van weefsel
019​ ​Andere soorten wonden en oppervlakkige letsels
020​ ​X ​Botbreuken
021​ ​X ​Gesloten botbreuken
​022 ​X ​Open botbreuken
​029 X ​Andere soorten botbreuken
030​ ​Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen
​031 ​Ontwrichtingen
​032 ​Verstuikingen en verrekkingen
039​ ​Andere soorten ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen
​040 ​X ​Traumatische amputaties (verlies van ledematen)
041​ ​X ​Afzettingen
050​ ​Schuddingen en inwendige letsels
​051 ​Schuddingen
052​ ​Inwendige letsels
053​ X ​Schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling kunnen levensbedreigend zijn
​054 ​X ​Schadelijke effecten van elektriciteit
​059 ​Andere soorten schuddingen en inwendige letsels
060​ X​ ​Verbrandingen, brandplekken (door kokende vloeistof) en bevriezing
​061 X ​Brandplekken (thermische – door kokende vloeistof) en verbrandingen
​062 ​X ​Chemische verbrandingen (corrosie)
​063 ​X ​Bevriezing
069​ X ​Andere soorten verbrandingen, brandplekken door kokende vloeistof en bevriezing
070​ ​Vergiftigingen en infecties
​071 X ​Acute vergiftigingen
​072 ​Acute infecties
​079 X ​Andere soorten vergiftigingen en infecties
080​ ​Verdrinking en verstikking
081​ ​X ​Verstikking
082​ ​X ​Verdrinking en niet dodelijke onderdompeling
089​ ​X ​Andere soorten verdrinking en verstikking
​090 ​Effecten van lawaai, trillingen en druk
091​ ​Acuut gehoorverlies
092​ ​Effecten van druk
099​ ​Andere effecten van lawaai, trillingen en druk
100​ ​Effecten van extreme temperaturen, licht en straling
101​ ​Hitte en zonnesteken
102​ ​X ​Effecten van straling (niet-thermische)
103​ ​Effecten van temperatuurdaling
109​ ​Andere effecten van extreme temperaturen, licht en straling
110​ ​Shocks
111​ ​Shocks na agressie en bedreigingen
​112 ​Traumatische shocks
​119 ​Andere soorten shocks
​120 ​Multipele letsels
999​ Andere, niet onder andere punten opgenomen gespecificeerde letsels