Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

bijlage 3 van het KB van 24.02.2005

​De codes X komen in aanmerking voor de bepaling van een ernstig arbeidsongeval.

 

code​

bijlage 3: soort letsel​

000​ ​Onbekend letsel: informatie ontbreekt
010​ ​Wonden en oppervlakkige letsels
​011 ​Oppervlakkige letsels
​012 ​Open wonden
​013 X​ ​Vleeswonden met verlies van weefsel
019​ ​Andere soorten wonden en oppervlakkige letsels
020​ ​X ​Botbreuken
021​ ​X ​Gesloten botbreuken
​022 ​X ​Open botbreuken
​029 X ​Andere soorten botbreuken
030​ ​Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen
​031 ​Ontwrichtingen
​032 ​Verstuikingen en verrekkingen
039​ ​Andere soorten ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen
​040 ​X ​Traumatische amputaties (verlies van ledematen)
041​ ​X ​Afzettingen
050​ ​Schuddingen en inwendige letsels
​051 ​Schuddingen
052​ ​Inwendige letsels
053​ X ​Schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling kunnen levensbedreigend zijn
​054 ​X ​Schadelijke effecten van elektriciteit
​059 ​Andere soorten schuddingen en inwendige letsels
060​ X​ ​Verbrandingen, brandplekken (door kokende vloeistof) en bevriezing
​061 X ​Brandplekken (thermische – door kokende vloeistof) en verbrandingen
​062 ​X ​Chemische verbrandingen (corrosie)
​063 ​X ​Bevriezing
069​ X ​Andere soorten verbrandingen, brandplekken door kokende vloeistof en bevriezing
070​ ​Vergiftigingen en infecties
​071 X ​Acute vergiftigingen
​072 ​Acute infecties
​079 X ​Andere soorten vergiftigingen en infecties
080​ ​Verdrinking en verstikking
081​ ​X ​Verstikking
082​ ​X ​Verdrinking en niet dodelijke onderdompeling
089​ ​X ​Andere soorten verdrinking en verstikking
​090 ​Effecten van lawaai, trillingen en druk
091​ ​Acuut gehoorverlies
092​ ​Effecten van druk
099​ ​Andere effecten van lawaai, trillingen en druk
100​ ​Effecten van extreme temperaturen, licht en straling
101​ ​Hitte en zonnesteken
102​ ​X ​Effecten van straling (niet-thermische)
103​ ​Effecten van temperatuurdaling
109​ ​Andere effecten van extreme temperaturen, licht en straling
110​ ​Shocks
111​ ​Shocks na agressie en bedreigingen
​112 ​Traumatische shocks
​119 ​Andere soorten shocks
​120 ​Multipele letsels
999​ Andere, niet onder andere punten opgenomen gespecificeerde letsels