Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Brand Speciale Risico's Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw

de onontbeerlijke verzekeringen

een breed gamma van ruime waarborgen van uw materiële schade

Uw bedrijf is automatisch verzekerd voor materiële schade door

 • brand
 • aanraking door voertuigen
 • rook
 • arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen, daden van vandalisme en kwaadwilligheid
 • elektriciteit
 • water
 • storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk.

En ook voor

 • glasbraak aan onroerend goed
 • schade aan uw gebouwen als gevolg van een diefstal of een poging daartoe.

Enkele voorbeelden van dekkingen die eerder uitzonderlijk zijn voor dit soort risico’s

 • schade door stormwind vanaf 80 km/u
 • schade aan uithang- en reclameborden door storm of hagel en dat tot 2.500 euro (ABEX 729)
 • waterschade door het ongewenst in werking treden van de automatische blusinstallatie.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • Inhoud van de heteluchtdrogers, ovens ... wanneer het schadegeval in dit toestel ontstaat
 • Schadegeval ten gevolge van een natuurramp
 • Schadegeval met betrekking tot asbest
 • Dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dan ten laste blijft van de verzekerde) of schade tijdens de wachttijd (periode waarin geen enkele vergoeding verschuldigd is). De eigen risico’s en wachttijden zijn vermeld in de algemene en/ of bijzondere voorwaarden.

verschillende, meer dan nuttige aanvullingen

U kunt de automatisch toegestane waarborgen aanvullen met

 • een verzekering Diefstal (verzekert  de gestolen goederen en de schade veroorzaakt door de (poging tot) diefstal)
 • een verzekering Bedrijfsschade ( beschermt uw onderneming tegen de financiële gevolgen van een onderbreking of verstoring van uw bedrijfsactiviteit na een schadegeval gedekt door bepaalde waarborgen van uw verzekering materiële schade).
 • een verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
 • opties zoals aardbeving, overstroming en vloedgolf.

en een grote flexibiliteit

Afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf kunt u bepaalde waarborgen schrappen of optionele waarborgen toevoegen.
U kunt ook vragen om een waarborg aan te passen. 

Het product Brand speciale risico’s omvat schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

 • Advies zonder verbintenis
 • Persoonlijk onderhoud
 • Je krijgt een offerte
 • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt
Een makelaar vinden
 

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).