AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

technische verzekeringen

een compleet gamma

voor vast, mobiel en draagbaar materieel

De apparatuur en machines van uw onderneming zijn voor u essentieel. Denken we hierbij aan productiemachines, controleapparatuur, werfkranen of informaticamaterieel zoals printers, laptops, servers … Een klein defect en het hele productieproces kan stilvallen.

De verzekering full machinery & IT dekt het betrokken materieel bij:

  • onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade, op voorwaarde dat het materieel bedrijfsklaar is (wat wil zeggen na montage en na bevredigende proeven van ingebruikname)
  • poging tot diefstal en diefstal.

Bovendien is het principe ‘alle risico’s behalve’ van toepassing, waardoor, zoals de naam het zegt, alles wat niet specifiek uitgesloten is, gedekt is.

Kan uw beschadigde materieel worden hersteld? Dan wordt de herstellingsfactuur terugbetaald, rekening houdend met eventuele slijtage van regelmatig te vervangen elementen.

Moet uw materieel volledig worden vervangen? Dan houden we, afhankelijk van het type materieel, rekening met:

  • de nieuwwaarde (voor informatica- en kantoormaterieel)
  • de werkelijke waarde (voor alle andere materieel). Hier wordt ook de waarde van eventuele brokstukken of nog bruikbare stukken in mindering gebracht.

Deze verzekering richt zich tot elke onderneming: van zeer kleine tot grote.

Aanvullende dekkingen

Binnen de basisdekkingen worden, bij een gedekt schadegeval, enkele aanvullende dekkingen automatisch toegekend. Onder andere schade

  • bij verplaatsing en toevallig transport van vast materieel
  • aan de voetstukken en funderingen
  • tijdens het vervoer per vliegtuig van draagbaar elektronisch en informaticamaterieel.

En dit tot 15.000 euro per schadegeval. Schade aan het vervangingsmaterieel wordt onder dezelfde voorwaarden gedekt. Zo bent u beter verzekerd, zonder extra kosten!

Optionele uitbreidingen

Een schadegeval, om en het even wanneer, betekent voor u altijd een streep door de rekening. Bijkomende kosten die onrechtstreeks het gevolg hiervan zijn, kunt u op dat moment dan ook missen.

Volgende 3 betalende uitbreidingen nemen deze onzekerheid voor u weg, zodat u onverwachte kosten vermijdt.

  • Verzekering extra kosten: vergoedt, tijdens de uitkeringstermijn, de extra kosten die gemaakt worden om de onderbreking of de stopzetting van uw activiteit te voorkomen. Ook de kosten gemaakt voor de wedersamenstelling van verloren gegevens worden vergoed.
  • Verzekering extra kosten plus: is bestemd voor uw verzekerd kantoor- en informaticamaterieel en vergoedt, bij een gedekt schadegeval, de extra kosten gemaakt tijdens de uitkeringstermijn.
  • Verzekering bedrijfsschade: wanneer uw activiteit gedeeltelijk of volledig onderbroken wordt door een gedekt schadegeval, vergoedt deze verzekering de kosten gemaakt om het bedrijfsresultaat van uw onderneming te behouden gedurende de uitkeringstermijn. 

voor de bouwplaatsen

Montage en proefdraaien

 • verzekert schade aan metalen constructies, te monteren installaties of machines op de werf, tijdens het monteren en het proefdraaien.

De gedekte oorzaken: de menselijke factor (onhandigheid, toevallige nalatigheid, kwaad opzet van de personeelsleden), interne oorzaken (ontwerpfouten, berekeningen, plannen), externe oorzaken en natuurverschijnselen.

Controleverzekering

 • verzekert de 10-jarige aansprakelijkheid van wie deelneemt aan de constructie van een bouwwerk (architecten, aannemers, promotoren, studiebureaus), ten aanzien van de bouwheer.

Alle bouwplaatsrisico’s

 • verzekert iedereen die betrokken is bij de oprichting van een bouwplaats.

In optie: uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door de verzekerde werkzaamheden op de bouwplaats.