Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

AXA Assistance

24 uur per dag en 7 dagen in de week

Een van uw medewerkers heeft een ongeval in eigen land of in het buitenland met een van uw voertuigen. Hij en soms ook zijn familie of zelfs uw bedrijf hebben op zeer korte termijn hulp nodig.

AXA Assistance biedt u

  • zeer uiteenlopende prestaties zoals het slepen of repatriëren van het voertuig, het vervoeren van de gewonde bemanning of psychologische bijstand achteraf.
  • toegang tot de permanent bemande callcenters:
    • voor bijstand aan vrachtwagens of opleggers (MTM> 3,5 ton) bestemd voor het vervoer van zaken en aan de bemanning ervan, bij het callcenter Truck Assistance International
    • voor bijstand aan de andere voertuigen en de bemanning ervan bij het callcenter van Inter Partner Assistance.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

Het opzettelijk doen ontstaan van de behoefte op bijstand, alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 g/l, het niet naleven van de reglementering op de technische controle, vervallenverklaring van het recht tot sturen, …

De dekking Bijstand is een onderdeel van het product Comfort Auto (Fleet), een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

  • Advies zonder verbintenis
  • Persoonlijk onderhoud
  • Je krijgt een offerte
  • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt
Een makelaar vinden

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

​​​