Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

preventie in wagenparkverzekeringen

beter voorkomen

Een verkeersongeval is een dure zaak. Er zijn de rechtstreekse kosten (verkeersboetes, boetes voor laattijdige levering, weigering van de vracht …). En ook de ontevredenheid van de klant en de psychologische impact op de bestuurder.

ons team safety advice services biedt u

  • gratis hulp van een van onze gespecialiseerde safety advisors bij het opstellen, toepassen en opvolgen van een risicobeheersplan voor uw wagenpark.
    De concrete uitwerking van zo’n plan verschilt van bedrijf tot bedrijf.

Voorwaarde: uw bedrijf heeft een wagenpark van minstens 50 voertuigen verzekerd bij ons.

Enkele voorbeelden van mogelijke diensten:

  • het uitvoeren van een veiligheidsaudit die de sterke en zwakke punten op het vlak van verkeersveiligheid binnen uw bedrijf analyseert
  • het opstellen van een actieplan met bv. opleidingen of stages, interne sensibiliseringscampagnes (wedstrijden, demonstaties, persoonlijke gesprekken met bestuurders …)
  • het opvolgen van uw plan om het eventueel bij te sturen.

interessante informatie

Ontdek hieronder enkele van de nieuwsbrieven, folders en links in verband met verkeersveiligheid en -preventie die wij ter beschikking stellen van onze klanten. 

Documentatie ​Interessante links

​Fleet Flash Bandenspanning
Traffic Flash Vakantie 2016
Traffic Flash Herfst 2016
Folder Vakbekwaamheid beroepschauffeurs

www.bivv.be
FOD Mobiliteit en Vervoer

het team safety advice services contacteren

adviceservices@axa.be - 02 622 76 90