Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

global truck insurance

onze unieke vrachtwagenverzekering, bijstand inbegrepen

Uw vrachtwagenvloot en uw chauffeurs zijn van essentieel belang voor het succes van uw onderneming. U wenst ze dus optimaal te beschermen.  

global truck insurance is een verzekering

 • voor motorvoertuigen of getrokken voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton, bestemd voor het vervoer van zaken
 • voor de bemanning ervan. 

global truck insurance biedt u

 • de wettelijk verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • de verzekering van de schade aan het voertuig zelf, die u ook afzonderlijk van de verzekering BA kunt afsluiten. U kan kiezen tussen twee formules: de “Alle Risico’s Behalve” of de beperkte formule.
 • de verzekering “extra assistance” voor iedere pech met de vrachtwagen, op voorwaarde dat u de vermelde cascoverzekering, formule “Alle Risico’s Behalve” hebt afgesloten!

Voor meer info

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • De verzekering aansprakelijkheid dekt niet de schade aan het verzekerd voertuig, de schade veroorzaakt door de dief die het verzekerd voertuig bestuurt, …
 • De verzekering omnium dekt niet de schade veroorzaakt door het overladen, de gestolen brandstof, …
 • De verzekering rechtsbijstand dekt niet de betaling van de boetes, de strafrechtelijke vervolging voor een opzettelijk feit, …

Het product Global Truck Insurance is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

 • Advies zonder verbintenis
 • Persoonlijk onderhoud
 • Je krijgt een offerte
 • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt
Een makelaar vinden

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

​​