Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Reglement voor de commerciële actie van AXA - Woningverzekeringspolis voor medehuurders

Onderwerp van dit reglement

Dit reglement stelt de voorwaarden vast voor de deelname aan deze commerciële actie die op het Belgische grondgebied wordt georganiseerd door AXA Belgium NV, met maatschappelijke zetel op het Troonplein 1, 1000 Brussel (hierna ’AXA‘ genoemd).

AXA kan een deelnemer op elk moment uitsluiten van de actie bij inbreuk op een van de voorwaarden voor deelname of bij misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw aan deze commerciële actie.

Doel van de actie

Door online in te schrijven op het contract Comfort Thuis Flex voor medehuurders (vink in het online inschrijvingsaanbod ’Geheel van medehuurders‘ aan), ontvang je per e-mail een elektronische geschenkkaart van Colruyt ter waarde van 50 euro, die 13 maanden geldig is vanaf de datum van ontvangst van de e-mail met de geschenkkaart.

Deze geschenkkaart is geldig op de assortimenten van Colruyt, OKay, Bio-Planet, ColliShop, Collect&Go, DreamLand, Dreambaby en in alle Spar-winkels met het logo Colruyt Groep Spar. Deze is niet geldig bij de aankoop van cadeaubonnen in de winkel.

Geschenkkaarten kunnen niet worden terugbetaald, geruild of omgezet in een contant bedrag (noch tijdens, noch aan het einde van de geldigheidsduur). De geschenkkaart mag alleen in elektronische vorm worden gebruikt en alleen voor aankopen bij de hierboven genoemde merken.
Indien het volledige bedrag van 50 euro niet binnen de gestelde termijn wordt gebruikt, zal het niet mogelijk zijn dit bedrag in welke vorm dan ook in te vorderen.

Duur van de actie

Deze actie loopt van 01/09/2019 en eindigt op 30/09/2019.

Deelname aan de actie

Deelname aan deze actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die gedomicilieerd is in België, die een gepersonaliseerde e-mail van AXA heeft ontvangen om hem/haar op de hoogte te brengen van deze actie, die in het bezit is van de promotiecode en die online een contract Comfort Thuis Flex voor medehuurders heeft afgesloten tussen 01/09/2019 en 30/09/2019, met uitzondering van de organisatoren van deze commerciële actie en de rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van AXA of elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de uitvoering van deze actie.

Procedure om de geschenkkaart te ontvangen

Deze kaart wordt alleen afgegeven als je de promotiecode ’HOUSEWARMING19‘ invoert in het veld ’Promotiecode‘ wanneer je je online inschrijft tussen 01/09/2019 en 30/09/2019, en de inschrijvingsprocedure voor het contract Comfort Thuis Flex voor medehuurders afrondt.

Je ontvangt, binnen 15 dagen na jouw online inschrijving, je geschenkkaart per e-mail op het adres dat je bij jouw inschrijving op het contract hebt opgegeven.

Hoe de geschenkkaart gebruiken?

Print of scan en lever je geschenkkaart in bij de kassa van jouw Colruytwinkel. Je kan het bedrag van 50 euro in één of meerdere keren uitgeven zolang de geldigheidsduur van 13 maanden niet is verstreken. Heb je online een artikel besteld op collishop.be, dreambaby.be of dreamland.be? Lever je geschenkkaart dan in bij de kassa van jouw Colruyt, OKay of DreamLand ophaalpunt.

Mijn geschenkkaart werkt niet, wat moet ik doen?

Neem contact op met Colruyt op het volgende nummer: 02 363 51 50

Ik heb mijn cadeaubon niet ontvangen, met wie moet ik contact opnemen?

Contacteer ons via het AXA -  online klachtenformulier

Wettelijke informatie

AXA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging van bepaalde voorwaarden van deze actie in geval van overmacht.
AXA behoudt zich het recht voor om de actie of de voortgang ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar wil dit rechtvaardigen.
Zij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onderbreken, uitstellen of annuleren van de actie door omstandigheden buiten haar wil.
AXA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met betrekking tot de site en/of computers in de winkels en/of het e-mailsysteem - internetproblemen.
AXA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen in verband met de configuratie van de hardware en/of software en/of de communicatie van de computers.

Dit reglement wordt beheerst door het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van  Brussel.

Dit reglement is volledig en gratis beschikbaar voor de deelnemers.