AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

aangeworven? en daarna...?

introductietraject

Je weet waar je begint: als bachelor, als master of  als nog iets anders. De volgende stappen zijn misschien minder duidelijk afgelijnd dan dat ze op het eerste zicht lijken. Veel hangt immers van jezelf en je persoonlijke evolutie af (de opleidingsmogelijkheden die je benut en je doorgroeimogelijkheden).  Wel hechten wij er veel belang aan dat werknemers zich zo snel mogelijk thuis voelen bij ons en de nodige ondersteuning krijgen bij hun eerste stappen in het bedrijf. Daarom hebben we een introductietraject uitgewerkt dat door alle nieuwe collega's wordt gevolgd.

Het AXA Intro leertraject bestaat concreet uit  4 stappen:

1. AXA Welcome Day 

2. AXA Discovery

3. Are you happy?

4. Het evolutiegesprek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AXA Welcome Day

De eerste werkdag is voor nieuwkomers een introductiedag. Je maakt kennis met de andere nieuwe medewerkers, je krijgt informatie over AXA in België, het organogram, de voordelen bij AXA  en je krijgt een rondleiding in het gebouw.

Je krijgt ook allerhande praktische informatie zoals: hoe verlof aanvragen? wat te doen bij ziekte? wie contacteren met vragen in verband met loopbaanbegeleiding?...

AXA Discovery

Na jouw eerste stappen in de wereld van financiële bescherming word je uitgenodigd om het volgende programma binnen het AXA-traject voor nieuwe medewerkers te volgen in Brussel.

Via het 1-daagse programma  AXA Discovery kom je meer te weten over de historiek, visie, strategie, klanten en medewerkers van AXA. Je verkrijgt een beter inzicht in de organisatie en haar doelen en je voelt je meer thuis in de bedrijfscultuur.

Een deel van het programma is gemeenschappelijk voor alle AXA-entiteiten wereldwijd (geschiedenis, visie, strategie, organisatie, klanten en medewerkers). Een ander deel is specifiek voor België (opleidingsmogelijkheden, verloningssystemen, extralegale voordelen, een ontmoeting met de personeelsvertegenwoordiging...).

Niet enkel leer je door AXA Discovery het bedrijf pas echt goed kennen, maar je maakt tijdens dit programma ook kennis met collega's van andere departementen en je wisselt ervaringen uit met andere nieuwkomers.

Are You Happy?

AXA hecht  niet alleen veel belang aan een goede verwelkoming van haar nieuwe medewerkers, maar ook de nodige opvolging gedurende het eerste werkjaar is volgens ons onmisbaar. De indrukken en ervaringen die je gedurende het eerste jaar opdoet, zijn immers cruciaal.

Daarom ontvang je drie maanden na je indiensttreding de AXA-vragenlijst Are You Happy? Die vragenlijst bevraagt je onder andere naar je werktevredenheid, de werksfeer en de relatie met je collega's en je ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien bekijk je deze vragenlijst samen met je manager, wat je de kans geeft om een gesprek te voeren met je leidinggevende over je vooruitgang en om eventuele problemen te melden.

Het evolutiegesprek

AXA organiseert evaluatiegesprekken tussen jou en je manager om zowel je bijdrage aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen als je professionele ontwikkeling continu op te volgen.

Samen met je manager bespreek je je realisaties van de voorbije maanden:

  • Wat is er goed verlopen?
  • Welke zijn je sterke competenties?
  • Wat kan beter?
  • Welke opleidingen worden voorzien?...

Daarnaast wordt er naar de nabije toekomst gekeken en worden nieuwe objectieven en projecten vastgelegd.