AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

bescherming van bestuur en personeel

verschillende producten 

 

 

 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) van uw openbaar bestuur en personeel
  De dekking geldt voor schade waar ook ter wereld veroorzaakt door een activiteit in België.
  Enkele voorbeelden van deze activiteiten:
   • de uitgifte van administratieve documenten
   • het onderhoud van de wegen
   • de organisatie van rekruteringsproeven en evenementen. 
 • De BA van de burgemeester, de schepenen en, in het algemeen, de organen van de stad, de gemeente of het OCMW voor fouten begaan in het kader van hun activiteiten en waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk zijn.

 • De buitencontractuele BA van de organisatie bij het inzetten van vrijwilligers

 • Rechtsbijstand: de verdediging van uw belangen als een derde uw bestuur schade berokkent 
  • Wij proberen altijd in de eerste plaats het geschil minnelijk te regelen.
  • Als een bevredigende oplossing niet mogelijk is, komen we tussen in een brede waaier van kosten (procedurekosten, erelonen en expertisekosten, deurwaarders en advocaten).
  • En als de aansprakelijke derde onverzekerd én onvermogend is? Dan betalen we uw schade tot een bepaald bedrag.

geïnteresseerd?

Neem contact op met ons team Openbare Sector.

Contacteer ons