Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

arbeidsongevallen en ongevallen van gemeen recht

​de arbeidsongevallenverzekering en haar perfecte aanvullingen

de arbeidsongevallenverzekering biedt u

  • de dekking van de lichamelijke letsels en bepaalde hiermee gepaard gaande kosten voor de personen die onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwet. 

 

wij waarborgen

 

  • de betaling van de vergoedingen en kosten die u wettelijk verschuldigd bent aan uw personeelsleden die het slachtoffer werden van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk.

wij kunnen ook nog verzekeren

  • een aanvullende vergoeding voor uw medewerkers met een bezoldiging hoger dan het wettelijke plafond van de arbeidsongevallenverzekering
  • een vergoeding voor niet aan de wetgeving onderworpen personen: vrijwilligers, burgemeesters, schepenen, raadsleden…
  • de ongevallen van uw medewerkers in hun privéleven.

Met uw toestemming krijgt de verzekerde persoon gratis bijstand bij ongeval, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.  

geïnteresseerd?

Neem contact op met ons team Openbare Sector.

Contacteer ons

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • sommige sportongevallen
  • ongevallen die voortkomen uit een opzettelijke feit ( maar verzekerden of rechthebbenden die vreemd zijn aan het opzet blijven gedekt)
  • ongevallen die voortkomen uit een zelfmoord(poging)
  • beperking van de waarborg Arbeidsongevallen en van het plafond waarop de vergoedingen berekend worden, zoals bepaald in de wet van 03/07/1967 beperking van de waarborgen buiten het kader van de arbeidsongevallenwet. Bv. De tussenkomst in geval van overlijden is beperkt tot de begrafeniskosten, tussenkomst in geval van tijdelijke ongeschiktheid tot maximum 3 jaar na het ongeval

Het product Publieke Sector Arbeidsongevallen Wet 67 en Privé-ongevallenis een persoonsverzekeringonderworpen aan het Belgisch recht. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).