Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

preventie in arbeidsongevallen

​beter voorkomen

Een ongeval is een dure zaak. Naast de directe kosten spelen ook de psychologische impact op het slachtoffer en de gevolgen voor het sociale klimaat in uw bestuur een belangrijke rol. 

ons team safety advice services biedt u

 • gratis ondersteuning van een van onze safety advisors als consulent bij de verschillende stappen in de ontwikkeling van een proactief risicobeheersplan:
  • de analyse van de bestaande situatie
  • het samen opstellen van een persoonlijk actieplan.
  • het informeren en opleiden van uw medewerkers
  • het uitvoeren van de geplande acties
  • het opvolgen en evalueren van de resultaten.

Voorwaarde: u hebt een arbeidsongevallenverzekering bij ons afgesloten.

Voor het uitvoeren van uw risicobeheersplan en personeelsbeleid kunt u, tegen interessante voorwaarden, een beroep doen op gespecialiseerde firma’s. Ook hier op voorwaarde dat u een arbeidsongevallenverzekering bij ons hebt afgesloten. 

nuttige informatie


Wij stellen een informatiepakket en de elektronische nieuwsbrief Safety Flash met relevante preventietips te uwer beschikking . 

geïnteresseerd?

Neem contact op met ons team Openbare Sector.

Contacteer ons