Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

AXA Assistance

​24 uur per dag en 7 dagen in de week

Een van uw medewerkers heeft een ongeval in binnen- of buitenland met een van uw voertuigen. Hij en soms ook uw bestuur of zijn familie hebben op zeer korte termijn hulp nodig.  

AXA Assistance biedt u

  • toegang tot het permanente callcenter van Inter Partner Assistance, lid van de AXA Groep
  • zeer uiteenlopende prestaties zoals het slepen of repatriëren van het voertuig, een vervangwagen, het vervoeren van de gewonde bemanning of psychologische bijstand achteraf.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

Het opzettelijk doen ontstaan van de behoefte op bijstand, alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 g/l, het niet naleven van de reglementering op de technische controle, vervallenverklaring van het recht tot sturen, …

De dekking Bijstand is een onderdeel van het product Comfort Auto (Fleet), een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

​​