AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

bijstand van AXA in uw verzekeringen inbegrepen, meer dan alleen maar een schadevergoeding

AXA helpt je om te gaan met onvoorziene omstandigheden

Een schadegeval in een brand-, diefstal-, persoonsongevallen- of autoverzekering?

Wanneer u bij AXA een dergelijke verzekering afsluit, krijgt u hulp 24u/24 en 7d/7 via 02/550 30 05.

 

Persoonsongevallenverzekering (arbeidsongevallen, collectieve gemeen recht)

 • Telefonische bijstand bereikbaar 24u/24 en 7d/7
 • Psychologische bijstand: organisatie en vergoeding van psychologische bijstandssessies, individueel of in groep, voor slachtoffers, rechthebbenden of collega’s.
 • Mobiliteit: zoeken en organiseren van een vervoermiddel tussen verblijf- en werkplaats, en omgekeerd
 • Opdrachten in het buitenland: AXA organiseert
  • het verschaffen van praktische inlichtingen (ziekenhuizen, artsen, …)
  • de repatriëring naar België
  • het vervullen van administratieve formaliteiten bij overlijden
  • de tenlasteneming van de reiskosten H/T van een naaste
  • het betalen van een voorschot (tot 2.500 euro)
 • Vervroegde terugkeer van de hiërarchische overste van het slachtoffer: organisatie en vergoeding van de terugreis uit het buitenland
 • Tijdelijk personeel: hulp bij het zoeken van een tijdelijke vervanger

Autoverzekering

 • Pick-Up & Delivery: tenlasteneming en terug keer van het beschadigde voertuig op een met u overeengekomen plaats en tijdstip
 • Online schade-aangifte: via onze website
 • Bijstand bestelwagen:
  • bij ongeval in België ter beschikking stellen van een vervangvoertuig van 10m³ tijdens de herstellingen en voor maximaal 15 dagen; bij diefstal in België voor maximaal 30 dagen
  • beperkt tot 500 km/dag
  • gps aan boord
  • mogelijkheid om een tweede bestuurder te dekken

Brandverzekering

 • Bijstand gebouw en inhoud: AXA organiseert
  • het redden, opslaan en bewaren van de beschadigde goederen
   • de huur van een bestelwagen
   • de opslag van koopwaar
   • de opslag in een meubelbewaarplaats
   • de inschakeling van een verhuisfirma
   • de overplaatsing van bederfbare voedingswaren in een diepvriescentrale
  • het voorlopig afschermen van het verzekerde gebouw
  • het betalen van een voorschot (tot 2.500 euro)
  • de dringende herstellingen
 • Vervroegde terugkeer: organisatie van de repatriëring van de verzekerde bij een ernstig schadegeval
 • Crisiscel: het oprichten van een crisiscel opgericht bij ernstig schadegeval om:
  • oproepen te beantwoorden en nota te nemen van de berichten
  • de klanten en andere correspondenten op de hoogte te brengen van het schadegeval en de eventuele veranderingen die eruit voortvloeien
  • ieder ander probleem dat het uitoefenen van uw activiteit kan verstoren, aan te pakken. 

Diefstalverzekering

 • Bijstand gebouw en inhoud: AXA organiseert
  • het redden, opslaan, bewaren van de beschadigde goederen
   • de huur van een bestelwagen
   • de opslag van koopwaar
   • de inschakeling van een verhuisfirma
   • de opslag in een meubelbewaarplaats
   • de overplaatsing van bederfbare voedingswaren in een diepvriescentrale
  • de voorlopige afscherming van het verzekerde gebouw
  • het zoeken naar lokalen en materiaal om de continuïteit van de onderneming te waarborgen
  • de dringende herstellingen
  • de tenlasteneming van de verplaatsingskosten van de hersteller
  • het betalen van een voorschot (tot 2.500 euro)
  • de tenlasteneming van de verplaatsings- en herstellingskosten van een slotenmaker (tot 250 euro)
  • het schoonmaken van de beschadigde goederen

Afdrukbare versie