Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

blijf mobiel, ook bij autopech

​AXA helpt openbare besturen om in alle omstandigheden om te gaan met onvoorziene omstandigheden, zoals autopech of een auto-ongeval. Ongeacht de aard van het schadegeval en het type voertuig hebben wij een oplossing voor u.

Ons verzekeringsproduct comfort auto beschermt uw wagenpark, de personeelsleden en derden tegen de gevolgen van een schadegeval waarbij een voertuig van uw wagenpark betrokken is. Naast wagens en bestelwagens, gaat het ook over autobussen, takelwagens, vuilniswagens, bouwplaatstoestellen en strooiwagens.

wat heeft AXA te bieden voor uw autovloot?

 • Een volledige vergoeding van de eigen schade of de schade veroorzaakt aan derden, afhankelijk van de afgesloten dekkingen;
 • Een uitgebreide en gratis bijstand voor uw wagen- en bestelwagenvloot enerzijds en voor uw personeel dat zijn eigen wagen gebruikt anderzijds, bij ongevallen in het kader van opdrachten die in uw naam worden uitgevoerd.

En dit ongeacht of u gekozen hebt voor de dekking BA of omnium.

de 3 facetten van de autobijstand

 • Telefonische informatie: hoe vult u uw ongevalsaangifte aan, wat moet u doen bij diefstal …
 • Psychologische bijstand per telefoon (voor alle inzittenden van het verzekerde voertuig): bij een lichamelijk ongeval, een carjacking …
 • Een mobiliteitsbijstand waardoor u mobiel blijft, ongeacht of uw voertuig al dan niet geïmmobiliseerd is.

een botsing in België met stranding van het voertuig?

AXA Assistance laat uw voertuig weghalen, brengt het naar de door u gekozen garage, en laat u een vervangwagen leveren. U mag deze 24 uur houden (verlengd tijdens feestdagen en weekends).

een botsing die u niet verhindert om verder te rijden?

Profiteer van de dienst 'pick-up & delivery':

 • U beslist wanneer u uw voertuig wenst te laten herstellen.
 • De erkende garage bezorgt u een vervangwagen op de plaats die u bepaalt en neemt uw beschadigd voertuig mee.
 • U hebt een vervangwagen gedurende de herstelling.
 • Zodra uw voertuig hersteld is, krijgt u hem schoongemaakt terug, waar en wanneer u het wenst.

Op die manier spaart u heel wat tijd uit aangezien u niet meer naar de garage moet voor de expertise.

De dienst 'pick-up & delivery' is geldig voor elke verzekerde:

 • die gedekt is door een omnium of een BA, voor zover hij in zijn recht is;
 • die in het bezit is van een functiewagen, die een wagen van het bestuur of zijn eigen wagen gebruikt voor een professionele verplaatsing, in het kader van een omnium opdracht.

en als het beschadigde voertuig een bestelwagen is?

Laten we het voorbeeld nemen van de dienst voor het onderhoud van de groene zones van de gemeente. Voor deze dienst is de bestelwagen een onontbeerlijk werkmiddel; de dienst kan het niet stellen zonder dit werkmiddel, want dan bestaat het risico dat de opdracht, die in het algemeen belangrijk is, niet naar behoren kan worden uitgevoerd. De 'bijstand bestelwagen' biedt bij een ongeval, gedurende 3 werkdagen (verlengd tijdens feestdagen en weekends) een vervangwagen van het type bestelwagen (10m³).

Op deze manier verzekert AXA uw openbaar bestuur een mobiliteit die tegen alles bestand is, in het belang van iedereen.