Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

De mededingingsprocedure met onderhandeling in de praktijk

Een voorbeeld van een succesvol onderhandelde opdracht: SPGE getuigt

Meer weten

Deze zomer doet u een beroep op vrijwilligers

Hoe zijn ze verzekerd?

Meer weten

Trekt u eropuit met de elektrische fiets deze zomer?

Bent u dan wel goed verzekerd?

Meer weten

Corporate Responsibility: Zet uw gemeente er ten volle op in?

​Uw burgers een veilig gevoel geven, ze sensibiliseren voor preventie, zorg dragen voor de omgeving en de maatschappij.... Een motto dat we gemeen hebben met u.

Meer weten

E-invoicing en overheidsopdrachten: AXA is klaar voor elektronische facturen

​In 2019 wordt de elektronische factuur de norm. Het doel: een betere organisatie en minder beheerskosten voor de aanbestedende overheden.

Meer weten

Arbeidsongevallen en telewerk: wat verandert er?

​​De wet van 21 december 2018, die op 27 januari 2019 van kracht is geworden, zet de behandeling tussen thuiswerk en werken op kantoor, en tussen structureel en occasioneel telewerk op gelijkere voet.

Meer weten

De intelligente auto, welke impact voor de gemeenten?

Wanneer is de auto zonder bestuurder op onze gemeentelijke wegen een feit en welke impact heeft dit voor de gemeenten?

Meer weten

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: strafrechtelijke aansprakelijkheid van publieke mandatarissen

Hoe zit het met hun persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid als mandataris sinds de recente wetgeving?

Meer weten

Veiligheid op school en daarbuiten

Het onderwijs evolueert naar meer openheid. Scholen gaan vaak buiten de schoolmuren om ervaring op te doen en op zoek te gaan naar situaties die de onderwezen leerstof bevestigen.

Meer weten

Onze e-learningmodules: uw verzekeringen begrijpen in enkele kliks

Om u te helpen de verzekeringsoplossingen voor uw activiteiten beter te begrijpen, heeft AXA e-learnings ontwikkeld.

Meer weten

Tienjarige aansprakelijkheid

Alle spelers binnen de bouwsector moeten zich verzekeren

Meer weten

Bescherming van het privéleven - nieuwe GDPR-reglementering

​Deze nieuwe Europese reglementering heeft een impact op alle sectoren en alle instellingen, klein of groot. Bent u klaar?

Meer weten

De aansprakelijkheid van de gemeentearchitect

De meeste gemeentebesturen beschikken over een architect op de dienst stedenbouw. Maar hoe zit het met zijn aansprakelijkheid vergeleken met een klassieke architect die in de privésector actief is?

Meer weten

Outdoor evenementen, welke dekkingen?

De gemeentebesturen worden heel vaak aangesproken door diverse verenigingen om een vergunning te verkrijgen voor het gebruik van de openbare ruimte.

Meer weten

Welke gevolgen heeft het steeds meer populaire telewerk op de dekking Arbeidsongevallen?

De laatste jaren zagen we een aantal trends die de toegang tot telewerk voor iedereen bevorderen.

Meer weten

blijf mobiel, ook bij autopech

​AXA helpt openbare besturen om in alle omstandigheden om te gaan met onvoorziene omstandigheden, zoals autopech of een auto-ongeval.

Meer weten

Vermijd arbeidsongevallen dankzij onze preventiedienst!

Dominique Jacques is al jarenlang preventie-ingenieur bij AXA enhij blijft enthousiast het idee om overheidsinstellingen te helpen risico's op het vlak van arbeidsongevallen te voorkomen.

Meer weten

Hoe zit het 50 jaar na de brand in de Innovation met de objectieve aansprakelijkheid?

Bij deze ramp van een nooit eerder in België geziene omvang kwamen 251 mensen om het leven.

Meer weten

Bijstand van AXA in uw verzekeringen inbegrepen, meer dan alleen maar een schadevergoeding

Een schadegeval in een brand-, diefstal-, persoonsongevallen- of autoverzekering?

Meer weten