Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Een hospitalisatiedekking voor de optimale bescherming

Voor wie niet verzekerd is kan het kostenplaatje van een hospitalisatie snel oplopen. Laat uw personeelsleden een uitstekende hospitalisatiedekking genieten en zorg op die manier voor tevredenheid en gemoedsrust. Dit extralegaal voordeel, dat heel erg wordt geapprecieerd, vormt vaak een essentiële troef op het vlak van aanwerving en binding van het personeel. Bovendien is het de ideale manier om uw loonpakket te optimaliseren.

Waarom een hospitalisatieverzekering?

Een broodnodige aanvulling op de sociale zekerheid

De Belgische ziekteverzekering dekt, via het ziekenfonds, een deel van de kosten die verband houden met een hospitalisatie of een ernstige ziekte. Deze tegemoetkoming is echter vaak begrensd en er kunnen aanzienlijke kosten ten laste blijven van de patiënt, onder meer als deze ervoor kiest om in een eenpersoonskamer te verblijven en een beroep te doen op een niet-geconventioneerde arts. Zeker bij zware ziekten kan de rekening na een aantal ziekenhuis- en controlebezoeken hoog oplopen. Met een hospitalisatieverzekering kunnen de financiële zorgen van uw personeel en hun gezinsleden sterk verminderd worden. Bovendien helpen de aanvullende diensten om zich volledig op het herstel te kunnen concentreren en snel weer de oude te zijn!

Fiscaal interessant

Een collectieve hospitalisatieverzekering is bovendien fiscaal erg gunstig voor uw bedrijf én uw personeelsleden. De premies worden namelijk enkel onderworpen aan een verzekeringstaks van 9,25% en de RIZIV-bijdrage van 10%. Indien de dekking afgesloten wordt voor alle werknemers van een zelfde categorie, zijn ze volledig vrijgesteld van belastingen voor de werknemer en van sociale zekerheidsbijdragen zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Een collectieve gezondheidsdekking is dan ook hét alternatief voor een verhoging van het brutoloon en helpt u om als werkgever te differentiëren op de arbeidsmarkt. Noteer ten slotte dat gezien de premies vrijgesteld zijn van belastingen voor de werknemer, ze niet afgetrokken kunnen worden als beroepskost.

Hospi&Assist+

Een complete dekking mét bijstandsdiensten aan een lage prijs

De verzekering Hospi&Assist+ dekt de medische kosten die verbonden zijn aan een hospitalisatie of een zware ziekte en dit over de hele wereld. Deze gezondheidsdekking is de meest gekozen en biedt u, uw personeel en eventueel ook hun gezinsleden:

  • Een onbeperkte tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten, de kosten voor ambulante verzorging vóór en na de hospitalisatie (tot 3 maanden vóór en 6 maanden na de hospitalisatie), de kosten voor vervoer over land en via de lucht en dit zelfs indien de Belgische wettelijke ziekteverzekering niet tegemoetkomt.
  • Dekking in België en over de hele wereld;
  • Vrije keuze van de kamer, de arts en het ziekenhuis;
  • Een beperkte franchise en enkel voor een eenpersoonskamer;
  • Dekking van 31 zware ziekten;
  • Bijstandsdienst in België en in het buitenland, 24 uur per dag en 7 dagen per week;
  • Een Medi-Assistancekaart met alle handige informatie om steeds bij te hebben;
  • Een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen die uw factuur rechtstreeks met AXA regelen via het derdebetalerssysteem.

Dankzij onze bekroonde platformen, Dail Healthcare voor werkgevers en makelaars en MyAXA Healthcare voor verzekerden, is de administratie verbonden aan de hospitalisatieverzekering ten slotte zeer beperkt. Zo kunt u als werkgever uw contract digitaal opvolgen en nieuwe werknemers aansluiten, en kunnen uw werknemers in enkele klikken een hospitalisatie aangeven en hun terugbetalingen opvolgen.

De hospitalisatiedekking Hospi&Assist+ is dus een waardevol voordeel dat voor een beperkte kostprijs de verzekerde ten laste neemt, hem helpt, doorverwijst, advies geeft en dit voor, tijdens en na de hospitalisatie.

Ontdek het gezondheidsaanbod van AXA en de digitale tools die voor u en uw werknemers ter beschikking gesteld worden! 

Wat is het aanbod van AXA voor u en uw medewerkers?

Ontdek ons gezondheidsaanbod en de digitale tools!