Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Welke gevolgen heeft het steeds meer populaire telewerk op de dekking Arbeidsongevallen?

De laatste jaren zagen we een aantal trends die de toegang tot telewerk voor iedereen bevorderen. Zo is er onder andere de ontwikkeling van nieuwe technologieën, digitalisering en een gereduceerd papierverbruik, de voortdurend groeiende mobiliteitsproblemen, de banalisering van thuiswerk die nauw samenhangt met een verhoging van het werkgeversvertrouwen en een gelijkgesteld statuut voor de werknemer, of hij nu thuis of op kantoor werkt.

De trend om van thuis uit te werken roept vragen op wat betreft het beheer van arbeidsongevallen en het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet.

Er moet immers aandacht worden besteed aan de concrete gevolgen voor de werknemer en voor de werkgever om verwarring te voorkomen.

Allereerst moet de werknemer, in het geval van occasionele prestaties, aantonen onder het gezag, zelfs virtueel, van zijn werkgever te staan.

Bij een ongeval tijdens telewerk wordt de bewijslast verdeeld onder de betrokkenen. De werknemer moet het accidentele feit bewijzen via eender welk ter beschikking staand juridisch middel, terwijl de werkgever anderzijds kan bewijzen dat de feiten zich niet hebben afgespeeld tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Tot slot bestaan er een aantal specifieke gevallen die de rechtspraak bezighouden:

  • Als de werknemer zijn kinderen naar school brengt of naar een broodjeszaak rijdt 's middags, zullen sommige verzekeraars, waaronder AXA, achten dat het om een ongeval op de weg van het werk gaat.
  • Hetzelfde geldt als de werknemer zijn pc naar een tweede verblijf brengt. Hij zal zijn werkgever hiervan op de hoogte moeten brengen, want het zal voor hem moeilijker zijn om te bewijzen dat het niet om een ongeval in het privéleven gaat. Dit geldt ook voor als hij zijn werk buiten de normale werkuren zoals vermeld in zijn arbeidsovereenkomst uitvoert.

Dit zijn dus een aantal zaken die speciale aandacht verdienen, en waardoor men eens moet nadenken over de precieze reikwijdte van de dekking Arbeidsongevallen die u ondertekent ten behoeve van uw werknemers. U kunt natuurlijk steeds bij ons terecht voor eventuele vragen. Boeit deze problematiek u en wilt u graag een afspraak maken? Contacteer ons via mail op het adres public.sector@axa.be. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met u.