Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Diversity & Inclusion

"Diversity & Inclusion (D&I) creëren een meer efficiënte en meer innovatieve werkomgeving"
Denis Duverne, D&I Executive Sponsor en AXA Group Deputy CEO.

AXA Visual Diversity & Inclusion

Bij AXA stellen we alles in het werk om de individuele verschillen te erkennen en te waarderen door een inclusieve werkomgeving te creëren en in stand te houden. Om onze ambitie waar te maken en het meest inclusieve bedrijf in de financiële dienstensector en een uitgelezen werkgever te worden, doen we er alles aan om een omgeving te creëren waarin alle werknemers zich sterk betrokken voelen bij onze businessstrategie en waarin iedereen helemaal zichzelf kan zijn op het werk, elke dag.

Sinds 2009 engageert AXA zich ten voordele van ‘Diversity & Inclusion’. Concreet houdt dit in dat we individuele verschillen erkennen en respecteren, en de unieke bijdrage en verdienste van al onze medewerkers, ongeacht hun verschillen, waarderen.

Bij AXA zijn we er sterk van overtuigd dat onze werknemers gelijke kansen moeten krijgen, ongeacht hun afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of achtergrond. Het is ook essentieel voor AXA om de diversiteit te weerspiegelen van de constant evoluerende maatschappij om op die manier onze klanten beter te begrijpen en hen beter tot dienst te zijn. De diversiteit van onze medewerkers is een reële hefboom die naar vernieuwing en efficiëntie leidt en die ook toegang geeft tot een grotere en sterkere talentenpool die onze Groep nodig zal hebben om onze succesvolle ontwikkeling voort te zetten.

We zijn tegen alle vormen van oneerlijke en onwettige discriminatie en we tolereren geen enkele discriminatie op basis van leeftijd, nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, geloof, burgerlijke staat, handicap, ...

Hoewel we weten dat er nog veel werk aan de winkel is en dat we nog een flinke weg te gaan hebben, zijn we ervan overtuigd dat we vooruitgang boeken en dat AXA aan de hand van deze sterke symbolen en processen, samen met de ondersteuning en het goede voorbeeld van het management doorheen de Groep, met succes dit doel kan bereiken en de aangevatte D&I-reis tot een goed einde kan brengen.

AXA Visual Diversity & Inclusion themes

In België werken we rond de volgende thema's:

  • Gender: meer vrouwen aan de top om tot een ‘balanced leadership’ te komen
  • Seksuele Geaardheid: 'I can be me', met trots jezelf kunnen zijn op het werk
  • Handicap: focussen op capaciteiten, niet op beperkingen
  • Generaties: de generatiemix bij AXA bevorderen
  • Onze 'New World of Work': een goed evenwicht mogelijk maken tussen werk en privéleven, onder andere door aan al onze medewerkers de mogelijkheid te geven tot het doen van twee dagen teleworking per week
  • Ethnical, Cultural & Social Diversity: ervoor zorgen dat AXA een weerspiegeling is van de maatschappij waarin we werken.

Overtuigingen en engagementen van AXA

AXA verbindt zich ertoe Diversiteit en Inclusie (D&I) te bevorderen door een werkomgeving te creëren waarin alle medewerkers met waardigheid en respect worden behandeld en waar individuele verschillen worden gewaardeerd. AXA verbindt zich ertoe gelijke kansen te bieden in alle aspecten van de tewerkstelling. We wijzen alle vormen van oneerlijke of onwettige discriminatie af en zullen discriminatie op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, burgerlijke staat of handicap niet tolereren. AXA spant zich in om een diverse en inclusieve omgeving te creëren waarin alle medewerkers zich volledig aanvaard voelen en opgenomen in ons bedrijf en de strategie om de"Preferred Company" te worden.

Diversiteit en Inclusie zijn nauw verbonden met de waarden en cultuur van AXA die zijn gebaseerd op respect voor de medewerkers, de klanten en de gemeenschappen rondom ons. De diversiteit van de medewerkers helpt AXA om efficiënt aan de diverse internationale en lokale behoeften van de markten en de klanten te voldoen en zijn concurrentiekracht te verhogen dankzij innovatie. Ze helpt ook om de meest getalenteerde medewerkers aan te trekken in alle bevolkingsgroepen, het interne moreel en de inzet van de medewerkers te bevorderen en het people management te verbeteren.

Contact :