Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

AXA Hearts in Action

AXA Hearts in Action: vrijwilligers voor de maatschappij

AXA Harten Troef

AXA Hearts in Action werd in 1991 opgericht in Frankrijk en is sinds 1995 een internationaal programma. De organisatie heeft tot doel werknemers de kans te geven samen te komen als vrijwilligers in een niet-professionele context en zich tegelijkertijd in te zetten voor een maatschappelijk doel.

De Belgische organisatie werd in 2000 opgericht rond het oorspronkelijke thema van sociale uitsluiting. In 2013 is daar een nieuwe invalshoek bijgekomen, namelijk onderzoek en risicopreventie in het kader van klimaatverandering en langer leven. Dit sluit naadloos aan bij onze positionering als verantwoorde onderneming.

AXA Hearts in Action heeft een dubbele impact. Enerzijds heeft het een impact op de maatschappij, via de bijdrage tot de gemeenschap waarin AXA zich actief inzet om uitsluiting te bestrijden, en klimaatverandering en langer leven onder de aandacht brengt. Eveneens is er de impact op de onderneming zelf, via de bijdrage van de medewerkers aan AXA Hearts in Action, die de tevredenheid op het werk ten goede komt.

AXA Hearts in Action omvat vrijwilligerswerk, geld- en goedereninzamelingen, sociale teambuildings en ook op competenties gebaseerd vrijwilligerswerk. Op competenties gebaseerd vrijwilligerswerk betekent dat AXA zich engageert om kennis uit het eigen vakgebied over te dragen op bepaalde groepen in de samenleving.

AXA Hearts in Action steunt niet enkel en alleen aan de hand van vrijwilligers maar ook via een netwerk van correspondenten. Dit zijn in totaal 18 AXA-medewerkers die als AXA Hearts in Action-contactpersoon voor een bepaalde vestiging een actieve rol spelen in het promoten van vrijwilligerswerk. Ze zijn zelf ook actief als AXA Hearts in Action-vrijwilliger en hebben daarbij de verantwoordelijkheid om één of meerdere solidariteitsinitiatieven te organiseren op lokaal niveau. Hierbij worden zoveel mogelijk medewerkers betrokken en zo werkt AXA aan de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfscultuur.  AXA België positioneert zich op die manier als een onderneming die een pioniers- en ambassadeursrol vervult in de domeinen Sociale uitsluiting, Klimaatverandering en Langer Leven.