Welkom bij AXA

Sign In

crest gesloten formules tak 21 spaarverzekering met kapitaalgarantie

Op de volgende formules kan niet meer worden ingetekend. Bijstorten in bestaande contracten kan nog steeds.

Crest is een tak21 gamma spaarverzekeringen van AXA Belgium.

Voordelen

kapitaalgarantie

Alle crest formules bieden een kapitaalgarantie die uw nettospaarreserve beschermt, met inbegrip van de eerder toegekende rendementen.

geld opnemen kan altijd

U kunt steeds geld opnemen. Als u plots geld nodig hebt, maar bijvoorbeeld ook op regelmatige basis als aanvulling op uw maandinkomen.

soepele formule

Bijstorten kan op elk moment vanaf 1.250 euro.

een klare kijk

​Elk jaar ontvangt u een gedetailleerd overzicht van uw verrichtingen van het afgelopen jaar en de stand van uw opgebouwde spaarreserve.

Eigenschappen

crest classic, crest10, crest20 en crest20 neo


De nettobedragen die in crest classic worden gestort, worden in het algemene fonds van AXA Belgium belegd. Dit fonds is samengesteld uit zorgvuldige geselecteerde activa en wordt op een vakkundige manier door financiële experts beheerd. Een extra waarborg voor veiligheid en zekerheid.

De nettobedragen die in de crest10, crest20 en crest20 neo formules worden gestort, worden in de respectieve gekantonneerde fondsen crest10 en crest20 belegd. Elk fonds voert zijn eigen beleggingsbeleid die conform aan zijn beheersreglement is.

Voor 2014 keert crest classic, crest10, crest20 en crest20 neo de gewaarborgde rentevoet(en) vermeld in het contract uit, afhankelijk van het ogenblik waarop de storting werd verricht.
 

waaruit bestaat het jaarlijkse rendement van crest classic, crest10, crest20 en crest20 neo?


Het jaarlijkse rendement van crest classic, crest10, crest20 en crest20 neo bestaat uit:

  • een gewaarborgde rentevoet. Vanaf 2 januari 2015 bedraagt deze rentevoet 0,25% voor nieuwe stortingen in de vier formules. Hij kan op elk ogenblik worden herzien.
  • een eventuele winstdeling. Voor crest10, crest20, crest20 neo wordt deze bepaald door de resultaten van de respectieve fondsen waarin uw spaargeld wordt belegd. Voor 2014 ontvangen de reserves - waarvoor de gewaarborgde rentevoet minder dan 1% bedraagt voor crest10 en 1,75% bedraagt voor crest20 en crest20 neo - een winstdeling die het verschil met deze rentevoet overbrugt.
     

    Rendement van de vijfde laatste jaren: 

  

​crest classic crest10​ crest20​ ​crest20 neo
​2010 ​3,05% ​2,40% ​3% ​3%
​2011 gewaarborgde rentevoet ​gewaarborgde rentevoet ​gewaarborde rentevoet ​gewaarborde rentevoet
​2012 ​gewaarborgde rentevoet ​gewaarborgde rentevoet ​gewaarborgde rentevoet ​gewaarborgde rentevoet
​2013 ​gewaarborgde rentevoet ​gewaarborgde rentevoet ​gewaarborgde rentevoet ​gewaarborgde rentevoet
​2014 ​gewaarborgde rentevoet ​gewaarborgde rentevoet - minimum rendement 1% ​gewaarborgde rentevoet - minimum rendement 1,75% ​gewaarborgde rentevoet - minimum rendement 1,75%
 

 

 

crest30, crest30 duo en crest40

De nettobedragen die in deze formules worden gestort worden in hun respectief gekantonneerde fonds belegd. Elk gekantonneerde fonds voert zijn eigen beleggingsbeleid die conform aan zijn beheersreglement is.

Voor 2014 genieten de crest30 en crest30 duo contracten een rendement van respectievelijk 1,70% en 2% op jaarbasis.

Crest40 keert voor het jaar 2014 een rendement van 1,40% uit.

De rendementen 2014 zullen tijdens de volgende Algemene Vergadering van AXA Belgium ter goedkeuring worden voorgelegd. Resultaten uit het verleden bieden geen waarborg voor toekomstige rendementen.

Rendement van de vijfde laatste jaren:

 

​crest30 ​crest30 duo ​crest40
​2010 ​2,60% ​3,00% ​2,10%
​2011 ​0,40% ​0,00% ​0,00%
​2012 ​2,50% ​2,50% ​2,25%
​2013 ​1,50% ​2,25% ​1,65%
​2014 ​1,70% ​2,00 ​1,40%
 

 

 

waaruit bestaat het jaarlijkse rendement van crest30, crest30 duo en crest40? 

 

De potentiële rendementen van crest30, crest30 duo en crest40 worden enkel door een eventuele winstdeling bepaald, afhankelijk van de resultaten van de respectieve fondsen crest30, crest30 duo en crest40 waarin uw spaargeld wordt belegd.