Welkom bij AXA

Sign In

klassiek woonkrediet hypothecaire lening

​Een bouwgrond of woning kopen? Bouwen of renoveren? U hebt de keuze uit een ruim gamma kredieten, waarvan er beslist een formule past bij uw project, profiel en budget.​

Voordelen

uw terugbetalingen spreiden over een periode tot 30 jaar

belastingvoordeel genieten

zekerheid, zelfs met een variabele rentevoet

 • ​U weet precies hoeveel uw rentevoet kan stijgen of dalen.
 • Bij renteherziening kunt u de looptijd gratis wijzigen tot maximum 30 jaar.

een bijkomende korting op de rentevoet

​Vraag ons naar de voorwaarden.

voordelen voor andere producten

U hebt de mogelijkheid om:

 • een schuldsaldoverzekering te nemen tegen uitstekende voorwaarden
 • gebruik te maken van een gratis zichtrekening

een flexibel antwoord op uw specifieke behoeften, dankzij de vele formules

Rentevoet

​U wilt in de eerste plaats veiligheid? Of wilt u ook nog kunnen profiteren van eventuele rentedalingen in de toekomst? Bij ons vindt u voor elk wat wils.

ik wil op veilig spelen

Kies in dat geval voor een lening met vaste rentevoet: uw rentevoet verandert niet gedurende de volledige looptijd van uw krediet.

Voordelen

 • U kent uw maandlast van bij het begin en u bent zeker dat deze niet zal wijzigen.
 • Eenvoudig en zonder verrassingen.

Bij AXA Bank kunt u uw terugbetalingen spreiden over een periode van 5 tot 30 jaar.

ik wil profiteren van de marktevoluties

Dan is de variabele rentevoet dé oplossing. U kiest een rentevoet die kan wijzigen na 1, 5, 10 of 20 jaar. Na deze periode stijgt of daalt uw rentevoet in functie van de marktevolutie.

Voordelen

 • De rentevoet waarmee u start is lager dan een vaste rentevoet voor dezelfde looptijd.
 • U profiteert van eventuele latere dalingen in de markt.

De variabele rentevoet: een beperkt risico

 • Uw variabele rentevoet kan enkel stijgen of dalen binnen vooraf bepaalde grenzen. U weet dus van bij het begin wat uw minimum en maximum maandlast kan zijn.
 • U kunt een stijging van uw maandlast beperken als u de looptijd van uw krediet tot maximaal 30 jaar verlengt.

de pluspunten van AXA: kortingen!

AXA beloont uw trouw via het tarief home safe home. U krijgt korting op het tarief van uw woonkrediet als volgende voorwaarden allemaal vervuld zijn:

 • U neemt een schuldsaldoverzekering bij AXA Belgium (voor 100% van het kredietbedrag, met minimaal 50% op elk hoofd).
 • U neemt een brandverzekering bij AXA Belgium.
 • U bent (mede-)titularis van een (online) zichtrekening  waarop maandelijks minimum 1.000 euro inkomsten worden gedomicilieerd  (1.800 euro inkomsten indien er meerdere titularissen zijn) én waarvan de titularis of medetitularis maandelijks minstens vijf transacties doet met de eraan gekoppelde AXA bankkaart of kredietkaart (Visa Classic en Visa premiumplus), beheerst door het reglement AXA bankkaart en – kredietkaarten. Komen in aanmerking als transacties : debet- of creditkaart (Visa Classic en Visa premiumplus) verrichtingen bij een handelaar of via internet, geldopnames, domiciliëring van facturen, verrichtingen via de Bancontact/Mistercash-app.

Op onze kredietsimulator kunt u onze basistarieven ontdekken.

Contacteer ons voor de berekening van uw persoonlijke rentevoet.

Praktisch

Een geschikt woonkrediet kiezen is niet eenvoudig. Naast de rentevoeten zijn er immers nog andere elementen die uw maandlast beïnvloeden: denk maar aan de terugbetalingsformule en de looptijd van uw krediet. Het woonkrediet van AXA Bank speelt, dankzij de vele formules, flexibel in op uw specifieke behoeften. Contacteer ons voor advies op maat. Wij helpen u graag bij uw keuze.

met welke formule kan ik mijn lening terugbetalen?

Een klassiek woonkrediet betaalt u bij AXA Bank terug op een looptijd van 5 tot 30 jaar. U kunt uw maandlast verlagen door te kiezen voor een langere looptijd. 

Er zijn verschillende manieren waarop u het kapitaal kunt terugbetalen:

Vaste maandlast

U betaalt elke maand een vast bedrag dat bestaat uit kapitaal en interesten. Uw maandlast verandert alleen als u een variabele rentevoet hebt gekozen en de rentevoet wordt aangepast.

Voordeel: uw maandlast is in het begin kleiner dan bij een degressieve formule.

 

Degressieve maandlast

U betaalt elke maand een vast gedeelte kapitaal en een gedeelte interesten. Het bedrag van de interesten wordt elke maand kleiner omdat het wordt berekend op het kapitaal dat nog moet worden terugbetaald.

Voordeel: u betaalt uw kapitaal sneller terug en u betaalt uiteindelijk minder interesten.​welke documenten brengt u mee voor optimaal advies?

Natuurlijk krijgt u het beste advies op basis van zo veel mogelijk informatie. Daarom is het handig als u volgende documenten meebrengt naar onze afspraak:

 • uw identiteitskaart
 • de verkoopovereenkomst van uw woning (en indien mogelijk een foto) of de plannen en het bestek van uw nieuwbouw of verbouwingen
 • een recent bankafschrift met uw inkomsten, uw twee laatste loonfiches of, als u zelfstandige bent, uw twee laatste aanslagbiljetten.

Belastingvoordeel

welk belastingvoordeel kan ik genieten?

De overheid moedigt u aan om een hypothecaire lening af te sluiten, door u belastingvoordelen toe te kennen. Deze bevoegdheid wordt in 2014 geregionaliseerd waardoor de voordelen of voorwaarden kunnen wijzigen.

Momenteel geldt volgende regeling: zodra u een woonkrediet hebt, betaalt u in principe aanzienlijk minder belastingen, op voorwaarde dat uw lening:

 • betrekking heeft op een eigen en enige woning die in België ligt en die u wilt verwerven of behouden
 • een looptijd heeft van minimaal 10 jaar
 • gewaarborgd is met een hypothecaire inschrijving.

Uw belastingvoordeel heeft betrekking op:

 • de betaalde interesten
 • de kapitaalaflossing
 • de premies van het levensverzekeringscontract voor de waarborg van de lening.

Lees het dossier premies en fiscaliteit of contacteer ons voor meer informatie in verband met de fiscale aftrekbaarheid van uw krediet.​

Dossierkosten

​Bij AXA Bank betaalt u 330 euro dossierkosten.

In bepaalde gevallen worden extra kosten aangerekend:

 • nieuw kredietaanbod op basis van een gewijzigde kredietaanvraag: 165 euro
 • wijziging van de voorwaarden of waarborgen in een bestaand dossier (nieuw kredietaanbod): 330 euro
 • hypothecaire overdracht: 330 euro
 • schatting, per geschat vastgoed: 180 euro.