AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

mijn aanvullend pensioen

U hebt misschien het geluk om via uw werkgever of de sector waarvan de werkgever afhangt een aanvullend pensioen te genieten. Of misschien hebt u, als zelfstandige, zelf of via uw onderneming een aanvullend pensioen afgesloten. Deze aanvullende pensioenen zijn bedoeld als aanvulling op uw wettelijk pensioen.

Op de website mypension.be vindt u vanaf nu een volledig overzicht van uw aanvullend(e) pensioen(en), ongeacht de kenmerken ervan, ongeacht uw loopbaan (werknemer in loondienst en/of zelfstandige) en ongeacht het aantal werkgevers of bedrijven waarvoor u reeds gewerkt hebt.  

Voor elk van die aanvullende pensioenen geeft de site mypension.be onder meer aan bij welke pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) uw aanvullend pensioen wordt beheerd, hoeveel het reeds gespaarde bedrag bedraagt en welk bedrag aan de begunstigden wordt gestort in geval van vroegtijdig overlijden, bedragen berekend op de eerste januari van het jaar.

De aanvullende pensioenen die vanuit AXA Belgium beheerd worden, kunnen bestaan uit een groepsverzekering, een verzekeringscontract individuele pensioentoezegging, een vrij aanvullende pensioentoezegging voor zelfstandigen of een sociale pensioenovereenkomst gefinancierd door de RIZIV-bijdrage (voor bepaalde zorgverleners).

Neem snel een kijkje op de website AXA Employee Benefits voor meer informatie over de groepsverzekering.

Als u er echter nog vragen heeft over uw aanvullend pensioen dat bij AXA Belgium wordt beheerd, dan kan uw gebruikelijke gesprekspartner u zeker helpen.

 


U bent zelfstandige of zelfstandige bedrijfsleider?

Wij nodigen u uit om eerst contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar of gebruik te maken van dit contactformulier om meer inlichtingen te krijgen over uw aanvullend pensioen bij AXA Belgium.

contacteer uw verzekeringsmakelaar

Geniet u via uw huidige werkgever een aanvullend pensioen bij AXA Belgium?

Wij nodigen u uit om eerst contact op te nemen met de dienst Human Resources van uw werkgever of uw gebruikelijke gesprekspartner om meer informatie te krijgen over uw aanvullend pensioenplan bij AXA Belgium.

Geniet u via uw huidige tussenpersoon van uw sector een aanvullend pensioen bij AXA Belgium?

Wij nodigen u uit om eerst contact op te nemen met de organisator van uw sectoraal pensioenregime om meer informatie te krijgen over uw aanvullend pensioenplan bij AXA Belgium.

Geniet u via een of meerdere van uw vroegere werkgevers of sectoren een aanvullend pensioen bij AXA Belgium?

Wij nodigen u uit om gebruik te maken van het contactformulier dat u op deze site terugvindt.