Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Rechtsbijstand motor en bromfiets bijstand bij een juridisch geschil met motor of bromfiets

Word je vervolgd wegens een verkeersovertreding en ben je ervan overtuigd dat je in je recht was? De dekking ‘Rechtsbijstand’ is een kostbaar hulpmiddel bij een juridisch conflict in verband met een voertuig.​​​​​​

Voordelen

Je kiest de formule die het best bij jouw situatie past

​Afhankelijk van je behoeften en je budget kies je voor de basisformule LAR Fix of de formule all-in LAR Full.​

Even bellen

​Juridische geschillen kunnen zeer ingewikkeld zijn en het gebruikte jargon is soms onbegrijpelijk. Wat is je verantwoordelijkheid? Wat zijn je rechten?
Met de dekking ‘Rechtsbijstand’ kan je gratis gebruikmaken van de telefonische service van LAR, een onafhankelijke firma die al 75 jaar gespecialiseerd is in Rechtsbijstand.
Je kan bij LAR telefonisch terecht met al je vragen van juridische aard in het kader van je dekkingen ‘Rechtsbijstand’ over het gebruik van je motor of scooter en de verkeerswetgeving.

Kenmerken

Met de dekking ‘Rechtsbijstand’, een optie bij je motorverzekering, bescherm je je belangen in het kader van een juridisch conflict in verband met een voertuig (motor). Hiermee worden de kosten gedekt die aan je juridische verdediging gerelateerd zijn, gaande van administratieve briefwisseling over de honoraria van de advocaat van uw keuze tot en met gerechtskosten.

In functie van je behoeften en je budget kunt ukan je kiezen uit twee formules: de basisformule LAR Fix of de all-in LAR Full​.

De basisformule, LAR Fix

​De basisformule Rechtsbijstand bied je een indrukwekkend aantal diensten:

 • LAR Info: telefonische service voor al je vragen van juridische aard in het kader van je dekkingen ‘Rechtsbijstand’ over het gebruik van je motor of scooter en de verkeerswetgeving.
 • strafrechtelijke verdediging: verdediging van je belangen voor de strafrechter
 • burgerlijk verhaal: je schade wordt verhaald op de aansprakelijke derde
 • douanerechten
 • onvermogen van derden: betaling van een vergoeding indien de aansprakelijke partij onvermogend is
 • tegenexpertise stoffelijke schade
 • ...

Voorbeelden van situaties waarin je een beroep kan doen op de Rechtsbijstand van de basisformule:

 • de tegenpartij in fout weigert haar verantwoordelijkheid te erkennen of de respectieve verantwoordelijkheden werden niet duidelijk vastgesteld
 • je wordt vervolgd voor een overtreding van het verkeersreglement.
 • je bent gewond als gevolg van een verkeersongeval

De formule all-in, LAR Full.

Bovenop de dekkingen van de basisformule komen wij ook op de volgende domeinen tussen:

 • burgerlijke verdediging
 • arbeidsongevallen
 • administratieve materies (belastingen, technische controle, ...)
 • contractuele geschillen met garagehouder, koper, verkoper, verzekeraar
 • voorschot op vergoedingen
 • tijdelijke intrekking van het rijbewijs
 • ...

Voorbeelden van gevallen waarin de rechtsbijstand van de formule Full erg nuttig kan zijn:

 • geschillen in administratieve zaken (belastingen, technische controle, ...)
 • contractuele geschillen over de bouw, de verkoop of de aankoop van het verzekerde voertuig
 • onder bepaalde voorwaarden, wanneer je een voorschot nodig hebt bij een ongeval (tot € 7 500)
 • je bent gewond na een verkeersongeval als voetganger

​​

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke waarborg heeft zijn dekkingsbeperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen.

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de betreffende IPID-productfiche.

De belangrijkste uitsluitingen voor dit verzekeringsproduct zijn:

 • In burgerlijke aansprakelijkheid: het lichamelijk letsel van de aansprakelijke bestuurder en de schade aan het verzekerde voertuig
 • In rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding
 • In de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. Comfort auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Een ongeval? Hulp nodig? AXA helpt je stap voor stap

 1. Bel AXA Assistance +32 (2) 550 05 55.
 2. Neem foto’s
 3. Doe de aangifte online of via jouw makelaar
 4. Volg jouw dossier op in MyAXA

Jouw makelaar helpt je graag verder

 • Vrijblijvend advies
 • Persoonlijk gesprek
 • Een offerte overhandigen

Altijd bij jou in de buurt

Makelaar vinden

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).