Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

successieverzekering dekking van de successierechten

U hebt een aardig persoonlijk vermogen opgebouwd en wilt vermijden dat dit geld ooit aan successierechten moet worden besteed? 

Met de successieverzekering van AXA Belgium beschikken uw erfgenamen over een kapitaal om de geschatte successierechten te betalen na uw overlijden.

Voordelen

uitkering van een kapitaal bij overlijden

Wanneer u als erflater overlijdt, keert de successieverzekering aan de erfgenaam een kapitaal uit waarmee hij de geschatte successierechten kan betalen.

kapitaal niet in de erflating opgenomen

 

Het kapitaal dat bij overlijden van de verzekerde erflater wordt uitgekeerd, zal niet in de erflating worden opgenomen. Dit op voorwaarde dat de verzekeringsnemer de erfgenaam is en dat hij zelf de premies heeft betaald.

Eigenschappen

Een successieverzekering is een levenslange overlijdensverzekering die de betaling van een kapitaal gelijk aan de geraamde successierechten waarborgt, ongeacht het moment waarop de erflater overlijdt.

waarom een overlijdensverzekering?

Het te verzekeren risico is het overlijden van de erflater.

waarom een levenslange verzekering?

Ongeacht het ogenblik waarop de erflater overlijdt, moeten de erfgenamen steeds successierechten betalen.

welk kapitaal wordt verzekerd?

De verzekering dekt een bedrag dat gelijk is aan een raming van de successierechten die de erfgenaam bij overlijden van de erflater op zijn deel van het roerend en onroerend vermogen van de overledene zal moeten betalen.

premiesplitsing

U kunt uw premie via constante premies betalen.

medische formaliteiten

Als verzekerde tot en met 55 jaar moet u afhankelijk van uw beschikbare kapitaal:

  • hetzij een verklaring over uw gezondheidstoestand voorleggen
  • hetzij een vragenlijst invullen
  • hetzij een medisch onderzoek ondergaan.

Indien u als verzekerde ouder dan 55 jaar bent, moet u afhankelijk van uw beschikbare kapitaal:

  • hetzij een vragenlijst invullen
  • hetzij een medisch onderzoek ondergaan.

Voorbeeld

Anne woont in Kortrijk. Haar onroerend vermogen wordt op 1,2 miljoen euro geschat. Daarbovenop beschikt ze over een totaal kapitaal van 200.000 euro, gespreid over spaarrekeningen, kasbons en obligatiebeleggingen. Bij haar overlijden zullen haar twee kinderen elk 120.000 euro (geraamd bedrag) aan successierechten moeten betalen.

Optie betaling successierechten  Optie successieverzekering
120.000 euro (geraamd bedrag) per kind Naargelang de leeftijd van Anne bij aanvang van het contract, zal haar jaarpremie verschillend zijn:
  • 60 jaar: 6.467,46 euro per kind

  • 65 jaar: 8.585,70 euro per kind

  • 70 jaar: 11.686,65 euro per kind.

Deze raming houdt rekening met de tarieven die op 01/06/2012 van toepassing waren.

Een successieverzekering is maatwerk. Contacteer uw verzekeringsbemiddelaar of AXA bankagent voor een offerte op maat van uw situatie.