Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

capital cash Een tak 21-overlijdensverzekering van beperkte duur, onderhevig aan het Belgisch recht en ontwikkeld door AXA Belgium NV, een Belgische verzekeringmaatschappij

Wist u dat één op drie overlijdens plaatsvindt voor de leeftijd van 70 jaar?

Uw gezin wordt dan geconfronteerd met onvoorziene financiële uitgaven: inkomstenverlies, te betalen facturen, successierechten... Met de tijdelijke overlijdensverzekering capital cash beschermt u uw gezin met een gewaarborgd kapitaal dat tot 100.000 euro kan bedragen.

 

Voordelen

een gewaarborgd kapitaal

 • Het kapitaal wordt onmiddellijk uitgekeerd bij overlijden vóór 75 jaar, ongeacht de oorzaak, ziekte of ongeval

 • Zo kunnen uw gezinsleden de gangbare uitgaven betalen en hun projecten voortzetten, zoals de studies van de kinderen.

een contract op maat

 • U kiest een gewaarborgd bedrag: 50.000,75.0000 of 100.000 euro.

 • U duidt ook de begunstigden aan in geval van overlijden: uw kinderen, uw partner of iemand anders.

 • En als uw situatie verandert, kunt u het gewaarborgd kapitaal op elk moment aanpassen en de begunstigde wijzigen.​

efficiënte begeleiding

In deze moeilijke momenten kunnen uw gezinsleden een beroep doen op psychologische steun en concrete hulp, bijvoorbeeld:

 • iemand die hen helpt bij de dringendste formaliteiten na het overlijden

 • oppas voor de kinderen of voor de woning tijdens de begrafenis.

geen medisch onderzoek

Capital cash is toegankelijk voor personen van 18 tot 65 jaar, zonder medisch onderzoek:

 • een gewone gezondheidsverklaring volstaat en u bent gedekt tot 75 jaar.

geïnteresseerd in capital cash?

Alvorens in te tekenen bij uw verzekeringsmakelaar of AXA Bankagent, kunt u hier alvast de algemene voorwaarden lezen.

Voor wie?

Capital cash biedt gezinnen, onder welke vorm ook, financiële bescherming bij overlijden.Aarzel niet om contact met uw verzekeringstussenpersoon op te nemen. Hij is beschikbaar voor alle informatie over capital cash en gaat na of het product beantwoordt aan uw situatie en behoeftes.

Tarief en kosten

premies aangepast aan uw leeftijd en behoeftes 

Met capital cash, betaalt u 11,50 euro per maand ( voor een leeftijdscategorie tussen 31 en 35 jaar) , en bent u er zeker van dat uw gezin zijn levensstijl kan behouden tot alles is georganiseerd, dankzij een kapitaal van 75.000 euro.

De premie wordt bepaald afhankelijk van het gewaarborgd kapitaal en de leeftijd bij intekening en vervolgens op elke verjaardag van het contract naargelang de leeftijd op dat ogenblik.

De maandelijkse premie houdt rekening met :

 • een taks van 2% op de premies van de individuele levensverzekering,
 • 9,25% op de bijstandspremies,
 • en bepaalde kosten (beheerskosten, incassokosten, forfait).

Teken vandaag in en betaal binnen een maand ongeacht de gekozen formule  

Bescherming van de klant

​• De fiscaliteit hier beschreven is van toepassing voor fysieke personen die wonen in België. Ze hangt af van de individuele omstandigheden van elke klant en kan veranderen. Het gebruikelijke successierecht is van toepassing;.

• De overlijdensprestaties worden verworven in geval van overlijden vóór 75-jarige leeftijd en ongeacht de oorzaken, omstandigheden of de plaats van vaststelling van overlijden, behalve in de volgende gevallen :

- overlijden door zelfmoord,

- overlijden direct of indirect te wijten aan een oorlog tussen Staten,

- overlijden direct of indirect te wijten aan volksbewegingen of rellen.

• Bijstandsdiensten die niet inbegrepen zijn : bieden geen recht op terugbetaling of schadevergoeding, of op geen enkele van de prestaties waarvoor niet geopteerd is op het moment van de feiten evenals prestaties die geweigerd zijn door naasten van de verzekerde of georganiseerd zijn zonder het akkoord van  Inter Partner Assistance NV.

• Om uzelf verder te informeren over de garanties, de limieten en de uitsluitingen van dit product, vragen we u om de algemene voorwaarden te raadplegen, die te verkrijgen zijn bij uw verzekeringstussenpersoon of op deze website.

• Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringstussenpersoon voor meer informatie of een offerte. Hij staat voor u klaar en is het best geplaatst om een voorstel te doen dat bij uw situatie past. Wij nodigen u uit de algemene voorwaarden te raadplegen alvorens het product af te sluiten. Daarin vindt u de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen en uitsluitingen van de waarborgen. Dit document is gratis te verkrijgen bij uw verzekeringstussenpersoon.

• In het geval van een eventuele klacht, kunt u een beroep doen op de dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, e-mail : customer.protection@axa.be). Indien de u aangeboden oplossing niet voldoet, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûs plein 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).