Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

U bent aangekomen op uw bestemming en u bent in paniek: uw paspoort is verdwenen! Hoewel het nooit aangenaam is om op reis administratieve procedures te moeten volgen, bestaan er oplossingen om de impact van dit ongemak te beperken.

Aangifte van verlies of diefstal

Het eerste wat u moet doen bij verlies of diefstal van uw identiteitspapieren, is het incident aangeven bij de lokale politie. Vraag hen een attest voor verlies of diefstal. Deze eerste stap is absoluut noodzakelijk om u te beschermen en u te vrijwaren van elke aansprakelijkheid bij frauduleus gebruik van uw documenten.

Als u vertrekt in het kader van een studentenprogramma dat wordt beheerd door uw faculteit of een gespecialiseerde organisatie, neem dan contact op met uw specifieke secretariaat of uw contactpersoon. Wellicht kunnen zij u helpen om de formaliteiten bij de bevoegde instanties te versnellen.

Laatste stap: registreer uw aangifte zo snel mogelijk bij het Belgische consulaat of ambassade van het land waar u verblijft. U ontvangt dan een bewijs van verlies of diefstal dat twee maanden geldig is en waarmee u uw papieren kunt vernieuwen.

De nieuwe documenten

De vervanging van uw paspoort is - zoals voor elk ander administratief document - een proces dat wat tijd vraagt. In dringende gevallen, voor een snelle terugkeer naar België, kunt u een specifieke reispas aanvragen. Als u zich vóór het einde van uw reis nog in een ander land moet verplaatsen, moet u een nieuw paspoort aanvragen bij de instanties van het land in kwestie.

Voorkomen is beter dan genezen:

Om de risico's op verlies of diefstal van papieren in het buitenland te beperken, kunt u bij de voorbereiding van uw reis enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen:

  • Al uw belangrijke documenten inscannen en digitaliseren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, verzekeringsattest, ...) en versturen naar uw eigen e-mailadres of opslaan in de cloud, om ze - indien nodig nadien - gemakkelijk te kunnen afdrukken.
  • Uw documenten bij voorkeur op uw lichaam dragen in plaats van in een tas.
  • Uw documenten tijdens uw verblijf veilig bewaren in uw kamer bijvoorbeeld, en slechts meenemen indien echt nodig.

Wilt u vertrekken zonder kopzorgen? Ontdek onze Students Travel verzekering afgestemd op studenten op reis in het buitenland. Hierbij kunt u onder meer rekenen op bijstand bij het vervullen van de formaliteiten in geval van verlies of diefstal van uw identiteitsdocumenten.

Langdurig op reis als student: met deze checklist bent u er helemaal klaar voor

Vertrekt u naar het buitenland om daar meerdere maanden te verblijven? Ontdek onze tips om het goede verloop van uw reis te garanderen voordat u uw koffers pakt ...

Erasmus-reis: in welk geval verleent een repatriëringsverzekering tussenkomt voor de student?

Een gezondheidsprobleem of het overlijden van een naaste zijn situaties waarin een repatriëring naar het land van herkomst noodzakelijk kan zijn. Ontdek er meer over.

Is er een specifieke Erasmus-verzekering vereist in geval van ziekte tijdens de reis?

Als u in Europa verblijft, dekt uw ziekenfonds doorgaans uw gezondheidszorgen. Soms kan aanvullende bijstand noodzakelijk zijn.