AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie

Welkom bij AXA

Sign In
Bouwen of verbouwen? Laat uw droom geen nachtmerrie worden.

Verzekering Alle Bouwplaatsrisico s

​De verzekering die, gedurende de hele constructiefase, de bouwwerken dekt tegen schade alsook tegen diefstal. De extra-contractuele aansprakelijkheid kan eveneens verzekerd worden.

Het is niet altijd eenvoudig om de aansprakelijkheid te bepalen bij een schadegeval. De mogelijkheid om al de partijen van de bouwplaats te dekken in één enkele polis vergemakkelijkt de tussenkomt van de verzekering, afgezien  van de vraag wie verantwoordelijk is, in geval van schade. 

Bijgevolg verkleint, dankzij deze verzekering, de kans dat de werken worden stopgezet!

Alles weten over Verzekering Alle Bouwplaatsrisico s

Voordelen

Schade aan de werken

Er wordt sanitair gestolen of een onderdeel van de constructie stort in. De schade of diefstal wordt vergoed in kader van de verzekering.

Schade door de werken aan derden, indien onderschreven

Het gebouw van uw buur wordt beschadigd door de werken.

Schade aan het gebouw gedurende de onderhoudsperiode

Tijdens deze periode, dekken wij de schade die zijn oorsprong vindt in een feit dat zich tijdens de bouwtermijn op de bouwplaats heeft voorgedaan.

wat dekt deze verzekering?

​Bouwwerken en uitrustingen

​Schade ten gevolge van onder andere:

 • brand, ontploffing
 • overstroming, storm, onweer
 • ongevallen: omvallen van een kraan, aanrijding door een voertuig, instorting …
 • diefstal, vandalisme

Eveneens verzekerd

  • ​schade aan bestaande goederen, eigendom van de bouwheer
  • fout in ontwerp, berekening, eigen gebrek van de materialen met uitzondering van het door deze fout of eigen gebrek aangetaste deel van de goederen
  • schadegevallen tijdens de onderhoudsperiode

Eveneens verzekerbaar

 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden, schade veroorzaakt aan derden:
  • te wijten aan de uitvoering van de verzekerde werken
  • te wijten aan het gebruik van het eigendomsrecht van de bouwheer
 • gekruiste aansprakelijkheid (alle verzekerden worden tegenover elkaar als derden beschouwd)

vraag en antwoord

​Als ik werk met een aannemer, dient de aannemer deze verzekering dan af te sluiten of ik als klant?

Zowel de aannemer als de bouwheer (u als klant) kunnen een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluiten. Voor particuliere woningbouw zal de aannemer hoogstwaarschijnlijk geen verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluiten, zodat er discussie kan zijn bij schadegeval.

Doet deze verzekering ook dienst als een ongevallenverzekering indien ikzelf of mensen die me helpen in de bouw een ongeval hebben op de werf?

De arbeiders van de aannemer(s) moeten verzekerd zijn door de aannemer. Uzelf, vrienden of naasten zijn niet verzekerd.

Kan ik beroep doen op deze verzekering indien zich een faillissement van aannemer voordoet?

De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s verzekert u voor schade tijdens de werken (en, indien onderschreven, voor de aansprakelijkheid die tijdens deze werken opgelopen kan worden). Het faillissement van de aannemer valt hier niet onder.

Info en downloads

bescherming van de klant

 • MiFID regelgeving voor verzekeringen
 • uw rechten en bescherming

MyAXA Fidelity

MyAXA Fidelity beloont uw trouw.
Geniet in alle veiligheid tal van unieke voordelen!