Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is dé oplossing voor zelfstandige bedrijfsleiders voor de opbouw van een aanvullend pensioen.

coins_euro
Als aanvulling op een laag wettelijk pensioen
modular_offer
Is combineerbaar met een VAPZ
piggy_bank
Fiscale voordelen tot 29,58%

Hoe hoog zal uw pensioen zijn?

€ 1.400

Het maximaal maandelijks rustpensioen van een alleenstaande zelfstandige.

€ 1.100

Het gemiddelde maandelijks brutopensioen van mannen.

€ 700

Het gemiddelde maandelijks brutopensioen van vrouwen.

In een notendop

Zeer gunstige fiscale voordelen voor de vennootschap

Gemoedrust dankzij een levenscyclusbeheer

Vastgoedfinanciering mogelijk door middel van een voorschot (voor de bouw of verbouwing van uw woning)

Extra bescherming van uw gezin en uw inkomen

In detail

Waarom is een IPT interessant voor u en uw vennootschap?

Wat is een levenscyclusbeheer?

Hoe kan ik op een voordelige manier mijn woning bouwen of verbouwen?

Hoe kunt u uw gezin en uw inkomen beschermen?

Ontdek onze artikelen

Doe net als Peter: koop nu uw woning met het kapitaal van uw pensioenspaarpot!

Een onroerend goed kopen, uw woning renoveren of een bijgebouw ombouwen tot een woning? En als u deze investeringen nu eens financierde met uw pensioenspaarpot?

Meer weten

Pensioensparen voor zelfstandigen: ontdek uw fiscale voordelen

Dat u met het wettelijke pensioen niet ver zal komen, is geen groot nieuws meer. U doet er dus goed aan om tijdens uw loopbaan wat opzij te leggen voor een financieel zorgeloze oude dag...

Meer weten

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen zonder vennootschap (POZ)

Met een gemiddeld maandelijks wettelijk pensioen van 1.057 euro(*) bruto voor zelfstandigen, weet u maar al te goed hoe belangrijk het is om extra te sparen voor uw pensioen.

Meer weten

Als zelfstandige blijven werken na uw pensioen en bijkomend pensioen opbouwen? Het kan!

U hebt de pensioenleeftijd bereikt, maar u wilt nog een tijdje blijven doorwerken. Het kan en u bouwt er zelfs een hoger wettelijk pensioen mee op!

Meer weten

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Voordelen voor u als onderneming

Fiscale voordelen voor uw bedrijf

De stortingen zijn 100% aftrekbaar als beroepskosten.

Flexibiliteit in de stortingen

U kunt maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks storten.

Voordelen voor u als zelfstandige bedrijfsleider

Een extralegaal voordeel op maat

Stars for life IPT biedt een mooi alternatief voor een loonsverhoging.

De stortingen vormen geen voordeel van alle aard

Dit betekent, onder bepaalde voorwaarden zoals een regelmatig inkomen, een fiscaal voordeel omdat de stortingen niet voor 50% belast worden in de personenbelasting.

Het kapitaal dat u op einddatum ontvangt, wordt voordelig belast

Voorschot mogelijk voor de bouw of verbouwing van uw woning

De formules secure en crest van stars for life IPT laten u toe een deel van de opgebouwde pensioenreserve te gebruiken om een onroerend goed voor privédoeleinden te kopen of te renoveren. Vergeleken met een hypothecaire lening vereist een voorschot geen vastgoedexpertise en betaalt u bovendien geen notaris- of registratiekosten.

Keuze uit 3 financiële beheersformules

Stars for life IPT stelt drie levensverzekeringsformules voor, die elk aan een ander risicoprofiel beantwoorden:

Stars for life secure

Een tak21 levensverzekering van AXA Belgium die de zekerheid van een gewaarborgde rentevoet biedt.

Stars for life crest

Een tak21 levensverzekering van AXA Belgium, die een actief beheersbeleid hanteert dat erop is gericht om op lange termijn een hoger potentieel rendement te genereren, zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen.

Stars for life growth

Een beleggingsverzekering tak23, aangeboden door AXA Belgium, waarbij de gestorte premies kunnen belegd worden in 10 verschillende fondsen.

 • Stars for life growth geeft toegang tot meerdere fondsen met verschillende risicoklassen.
  Er zijn 7 risicoklassen, waarvan 7 het hoogste risico is. Om deze fondsen te selecteren deden wij enerzijds beroep op onze eigen gerenommeerde beheerder AXA Investment Managers, die sinds jaren mooie prestaties levert, maar anderzijds bieden wij ook fondsen aan, met aantrekkelijke rendementen, van externe beheerders.
 • De stars for life growth formule wordt alleen in het kader van de IPT aangeboden en biedt geen kapitaalsbescherming.
  Op middellange termijn en in gunstige marktomstandigheden, bieden deze beleggingsverzekeringen een potentieel hoger rendement dan formules met kapitaalgarantie. Het betreft een tak23 levensverzekering, waarvan het financiële risico van de verrichting volledig door de intekenaar wordt gedragen.
 • Bijkomende bescherming dankzij de Stop Loss order.
  Als de markten negatief evolueren op het eind van het contract, kan dat gevolgen hebben op de reserves. Dankzij de bijkomende automatische bescherming die is ingebouwd in het contract, de Stop Loss Order, worden de opgebouwde pensioenreserves beschermd tegen sterke beurscorrecties. U bepaalt zelf het niveau van bescherming per fonds!

  Hoe werkt het in de praktijk? Wanneer de waarde van de in het fonds belegde reserve de door u vooropgestelde drempel bereikt, kan de resterende reserve automatisch naar een ander fonds worden overgedragen, zoals het stars for life AXA IM cash new fonds.

  De Stop Loss Order verbonden aan een fonds treedt slechts één keer in werking per fonds en alleen tijdens de 5 jaar die aan de einddatum van het contract voorafgaan.

Extra bescherming voor u en uw gezin

U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven om u en uw gezin te beschermen tegen de gevolgen van:

 • overlijden
 • overlijden door een ongeval
 • arbeidsongeschiktheid

Meer weten?

U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven om u en uw gezin te beschermen tegen de gevolgen van: