Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Verzekering ambulante zorgen

Zorgen zijn ‘ambulant’ als ze niet toegediend worden binnen het kader van een ziekenhuis-opname (kosten voor raadplegingen bij een arts of tandarts, geneesmiddelen, tandprotheses of brilglazen, …). Deze verzekering komt tegemoet in de terugbetaling van deze kosten, die op een jaar tijd kunnen oplopen tot zeer hoge bedragen.

Dekking van tandbehandelingen en -zorgen

Optionele dekking van optische zorgen en andere ambulante zorgen

Terugbetaling tegen 100% (tot een jaarlijks plafond)

Splitsing van de premie

Dekkingen

Dekking van tandbehandelingen en tandzorgen

 • Preventieve en curatieve zorgen: controlebezoek, verwijdering van tandsteen, röntgenfoto, parodontologie …)
 • Orthodontiekosten (van de verzekerden die jonger zijn dan 25 jaar)
 • Kosten voor uitneembare of vaste tandprothesen, implantaten, stifttanden, kronen en brug-gen (beperkt tot één tegemoetkoming om de 5 jaar voor eenzelfde tand)

Opties

Het is mogelijk om voor een uitbreiding te kiezen die naast de tandzorgen ook de optische zorgen en andere ambulante zorgen dekt.

Dekking van optische behandelingen en zorgen

 • Preventieve en curatieve zorgen (met uitsluiting van oogcorrecties (bijvoorbeeld laserbe-handeling))
 • Kosten voor brilglazen
 • Montuurkosten, maximaal één keer om de 5 jaar

Andere ambulante zorgen in het kader van een preventieve of curatieve behandeling

 • Medische en paramedische erelonen (erelonen van een arts, diëtist, podoloog, logopedist, kinesitherapeut, fysiotherapeut, osteopaat, chiropractor, homeopaat, acupuncturist, psychoa-nalyticus en/of erelonen van een psycholoog)
 • Medische analyses en medische beeldvorming
 • Medische protheses
 • Orthopedische toestellen
 • Geneesmiddelen (met inbegrip van homeopathische middelen)
 • Parafarmaceutische producten

Medische kosten online aangeven en beheren

De verzekerde kan via een persoonlijke en beveiligde zone zijn onkostennota's online indienen en de stand van zaken van de terugbetalingen opvolgen.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).