AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Verzekering ambulante zorgen

Zorgen zijn ‘ambulant’ als ze niet toegediend worden binnen het kader van een ziekenhuisopname (kosten voor raadplegingen bij een arts of tandarts, geneesmiddelen, tandprotheses of brilglazen, …). Deze verzekering komt tegemoet in de terugbetaling van deze kosten, die op een jaar tijd kunnen oplopen tot zeer hoge bedragen.

dental_blue_circle

Dekking van tandbehandelingen en -zorgen

optical_blue_circle

Optionele dekking van optische zorgen en andere ambulante zorgen

coins_euro

Terugbetaling tegen 100% (tot een jaarlijks plafond)

calendar

Splitsing van de premie

Dekkingen

tandzorgen

Dekking van tandbehandelingen en tandzorgen

 • Preventieve en curatieve zorgen: controlebezoek, verwijdering van tandsteen, röntgenfoto, parodontologie …)
 • Orthodontiekosten (van de verzekerden die jonger zijn dan 25 jaar)
 • Kosten voor uitneembare of vaste tandprothesen, implantaten, stifttanden, kronen en bruggen (beperkt tot één tegemoetkoming om de 5 jaar voor eenzelfde tand)

Opties

Het is mogelijk om voor een uitbreiding te kiezen die naast de tandzorgen ook de optische zorgen en andere ambulante zorgen dekt.

eye_blue_circle

Dekking van optische behandelingen en zorgen

 • Preventieve en curatieve zorgen (met uitsluiting van oogcorrecties (bijvoorbeeld laserbehandeling))
 • Kosten voor brilglazen
 • Montuurkosten, maximaal één keer om de 5 jaar
hospital

Andere ambulante zorgen in het kader van een preventieve of curatieve behandeling

 • Medische en paramedische erelonen (erelonen van een arts, diëtist, podoloog, logopedist, kinesitherapeut, fysiotherapeut, osteopaat, chiropractor, homeopaat, acupuncturist, psychoanalyticus en/of erelonen van een psycholoog)
 • Medische analyses en medische beeldvorming
 • Medische protheses
 • Orthopedische toestellen
 • Geneesmiddelen (met inbegrip van homeopathische middelen)
 • Parafarmaceutische producten

Terugbetalingen

De verzekering ambulante zorgen voorziet in een terugbetaling tegen 100% vanaf de eerste euro die de verzekerde moet betalen, na een eventuele tegemoetkoming van de sociale zekerheid of van een andere verzekering, en dit tot aan een jaarlijks plafond.

Indien gedurende het jaar de gedekte kosten het plafond overschrijden, zal eerst een eigen risico toegepast worden. Boven dit eigen risico zal de verzekering ambulante zorgen een percentage van de kosten ten laste van de verzekerde terugbetalen, en dit zonder limiet. Dit percentage bedraagt 60 of 80% naargelang het bedrag van het eigen risico.

Tussen het plafond en het eigen risico is geen terugbetaling voorzien. De belangrijkste risico’s die niet gedekt zijn, staan vermeld in onze algemene voorwaarden.

Voorbeeld van eigen risico

Pakket tandzorgen

Tandzorgen Plafond Eigen risico Tussenkomst*
Formule 1 100 € 500 € 60%
Formule 2 100 € 750 € 80%

Volledig pakket: tandzorgen + optische zorgen + andere ambulante zorgen

Volledig pakket Plafond Eigen risico Tussenkomst*
Formule 1 150 € 750 € 60%
Formule 2 150 € 1.000 € 80%

*boven het eigen risico

Medische kosten online aangeven en beheren

De verzekerde kan via een persoonlijke en beveiligde zone zijn onkostennota's online indienen en de stand van zaken van de terugbetalingen opvolgen.

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

 • Advies zonder verbintenis
 • Persoonlijk onderhoud
 • Je krijgt een offerte
 • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt

Dit product is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot tak 2.

Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden aandachtig te lezen, want alleen daarin worden alle toepassingsmodaliteiten van onze verzekeringsdekkingen vermeld. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij uw tussenpersoon, bij wie u terechtkunt voor meer informatie.

In geval van een klacht kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail : customer.protection@axa.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).