Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

4 manieren om uw bedrijf te beschermen tegen waterschade

​bescherm uw materieel

Beperk de schade door de verkoopproducten, het kantoormateriaal en uw administratie in de hoogte op te slaan: rekken voor kleine voorwerpen en indien mogelijk op een verdieping als uw gebouw over meerdere verdiepingen beschikt.  Zorg er ook voor dat uw elektrische apparatuur en de bijbehorende stopcontacten op bureauhoogte, en dus niet dicht bij de grond, geïnstalleerd zijn en laat waar mogelijk ook geen kabels over de muur lopen maar werk ze weg achter een tussenwand. Voorzie ook een stroomaggregaat die in noodgevallen bij een preventieve stroomuitval elektriciteit kan opwekken.

stel een preventieplan op

Als uw gebouw zich in een risicozone bevindt, stel dan een lijst op met de overstromingsgevoelige plaatsen en het te verwachten waterpeil. Markeer indien mogelijk deze zones op stadskaarten. Maak een lijst met ‘watervrije’ gebieden zodat het personeel bij problemen weet waar ze veilig zijn en informeer hen ook over de dichtstbijzijnde hulpverleningsposten. Al deze informatie kunt u terugvinden op het preventieplan voor natuurlijke risico’s (PPRN) van uw gemeente.

verzeker uw bedrijf

Uw brandverzekering eenvoudig risico omvat verplicht een dekking natuurrampen die onder meer overstromingen dekt. De schade aan de verzekerde goederen zal gedekt zijn indien de gebeurtenis in het Belgisch Staatsblad erkend wordt als natuurramp. Vergeet niet dat er in het contract altijd een eigen risico (franchise) van toepassing is. Dat bedrag blijft ten laste van de verzekerde.

train uw personeel in de evacuatie van de ruimten

Evacueren doe je niet uit de losse pols, zoiets vergt voorbereiding. Iedereen moet weten waar ze naartoe moeten gaan, op welk moment ze moeten vertrekken om zich veilig te kunnen verplaatsen na eerst de goederen veilig te hebben gesteld en de meest kostbare voorwerpen en papieren te hebben verzameld. Dit alles moet worden geoefend zodat de pijnpunten en de benodigde voorbereidingstijd vóór de evacuatie kunnen worden beoordeeld. U doet er bovendien goed aan om in overstromingsgevoelige ruimten waar personeel werkzaam is, een schuilplaats te creëren waar uw medewerkers gemakkelijk heen kunnen gaan om zich in veiligheid te brengen voor het opkomende water en om de meest kwetsbare goederen onder te brengen.Hoewel niemand graag te maken krijgt met een overstroming, kan een goede voorbereiding u helpen om op de juiste manier te reageren in noodsituaties zonder te panikeren en tegelijkertijd de risico's op schade aan uw lokalen of verwondingen onder uw personeelsleden te beperken.