AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

talensia BA uitbating / na levering verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating - na levering

Voor zover u of uw aangestelde aansprakelijk zijn, vergoedt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating de derden die schade geleden zouden hebben in uw onderneming, maar ook daarbuiten.
De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering is de ideale aanvulling op de BA uitbating. Zij vergoedt schade veroorzaakt aan derden waarvoor u aansprakelijk zou zijn door uw producten na hun levering of door werken na hun uitvoering. ​

in een notendop

een dekking op maat

De basisdekking die wij u aanbieden in BA uitbating, is al heel uitgebreid. Wij verzekeren de letsel- en zaakschade, de onstoffelijke gevolgschade en onder bepaalde voorwaarden de onstoffelijke schade die geen gevolgschade is.
Maar u kunt kiezen uit verschillende dekkingscombinaties. Zo kunt u uw verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid op maat samenstellen.

inclusief rechtsbijstand

In het kader van de rechtsbijstand, vertrouwt AXA uw schadegeval toe aan Legal Assistance & Recovery (LAR).
LAR is een onafhankelijk schaderegelingsbureau gespecialiseerd in rechtsbijstand. LAR informeert u over uw rechten en zoekt voor u een minnelijke, snelle en aanvaardbare oplossing in geval van conflict met de tegenpartij bij een schadegeval . Is dit niet mogelijk, dan komt LAR tegemoet in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat. 

een dekking zonder bijpremie voor bouwplaats- of hijstoestellen

Met deze dekking die begrepen is in de BA uitbating, verzekeren wij schade veroorzaakt door alle vaste of draagbare bouwplaats- of hijstoestellen. Verkeersongevallen zijn uitgesloten, tenzij het gaat om niet-ingeschreven heftrucks.

een dekking zonder bijpremie voor de goederen die derden meebrengen, de geleende voorwerpen en het uitlenen van personeel

Schade veroorzaakt aan het materieel dat derden, op wie een beroep gedaan wordt om werken uit te voeren in uw onderneming, is gedekt zonder bijpremie. Hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt door uw occasioneel uitgeleende werkinstrumenten.

Schade veroorzaakt door een werknemer die occasioneel aan een derde uitgeleend wordt, is eveneens gedekt zonder bijpremie. 

opties

Op uw verzoek en met bijpremie: 

de dekking van bewerkte goederen

Wij dekken de schade aan goederen die u toevertrouwd worden om bewerkt te worden. 

de dekking van gehuurde goederen

Wij dekken de schade veroorzaakt aan goederen waarvan u huurder, gebruiker, bewaarnemer of houder bent. 

de dekking van gereedschap

Wij dekken de schade veroorzaakt aan al dan niet toevertrouwde goederen die u op het ogenblik van het schadegeval gebruikt als gereedschap. 

de dekking van onderaannemers

U doet een beroep op onderaannemers. Wij dekken ook uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor werken waarover u de leiding en controle hebt.  

voorbeelden

In BA uitbating

  • Een werknemer die een opdracht uitvoert bij een klant veroorzaakt een brand. De onderneming kan aansprakelijk gesteld worden en zal de schadevergoedingen aan de slachtoffers moeten financieren.

In BA na levering 

  • De nv Peeters herstelt industriële verwarmingsketels. Een van de ketels is niet correct aangesloten en ontploft na de installatie ervan. De onderneming wordt aansprakelijk gesteld. Verschillende personen geraken gewond (letselschade), de onderneming heeft aanzienlijke schade aan de gebouwen (zaakschade), waardoor ze haar activiteiten gedurende enkele dagen moet onderbreken (onstoffelijke gevolgschade). 
  • Een installateur sluit een wasmachine slecht aan. Hierdoor ontstaat er waterschade in de loop van de volgende nacht.
  • Een elektricien herstelt een elektrische oliekachel. Enkele dagen later veroorzaakt een slecht geïsoleerde draad een brand.
  • Een loodgieter heeft zijn werk afgerond en is vertrokken. De volgende dag is het tapijt nat omdat de kraan niet correct geplaatst werd (de schade aan het tapijt zal vergoed worden).