AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

talensia brand brandverzekering bedrijfsgebouw

De brandverzekering eenvoudige risico’s is een essentiële dekking voor uw bedrijf. Zij vergoedt de schade veroorzaakt door: brand, ontploffing, implosie, rook, roet, blikseminslag... Maar ook aanslag, arbeidsconflict, storm, hagel, sneeuwdruk, water en minerale olie, glasbreuk, inwerking van elektriciteit en natuurrampen. 
Als eigenaar wordt u vergoed voor alle schade aan uw gebouw en/of de inhoud ervan, afhankelijk van de afgesloten dekking. Als u het gebouw huurt of gebruikt, dan dekken wij uw huurdersaansprakelijkheid en/of de inhoud.

in een notendop

schade door water

Onder bepaalde voorwaarden bent u gedekt voor de schade veroorzaakt door het wegstromen van water uit huishoudtoestellen of sanitaire toestellen, aquariums en watermatrassen geplaatst in uw gebouw en de naburige gebouwen.

glasbreuk en zonnepanelen

Het breken van beglazing, ruiten, spiegels en zonnepanelen is automatisch gedekt in uw brandverzekering bedrijfsgebouw. Bovendien vergoeden wij het breken van uithangborden en reclameborden, inclusief lampen, buizen en gelijkaardige materialen, tot 5.000 euro per schadegeval.

de beurs of de tentoonstelling

U neemt deel aan een beurs of een tentoonstelling. Wij dekken de schade aan het materieel en de koopwaar die u verplaatst hebt, zonder bijpremie en voor een periode van maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar, met een maximum van 22.500 euro per schadegeval, zonder toepassing van de evenredigheidsregel.

schade aan onroerende goed

AXA dekt u ook voor schade aan onroerend goed, vandalisme en kwaad opzet als ze toegebracht wordt aan het gebouw, inclusief aan het alarmsysteem.

opties

de dekking van indirecte verliezen

De indirecte verliezen die u lijdt ten gevolge van een gedekt schadegeval kunnen ook vergoed worden. Uw uitgaven, zoals telefoon-, postzegel-, verplaatsingskosten… worden ten laste genomen door een vermeerdering van 10% van de verschuldigde vergoeding voor dit schadegeval, met een maximum van 75.000 euro.

de dekking rechtsbijstand

Voortaan kan de dekking rechtsbijstand worden afgesloten in talensia brand (eenvoudige risico’s).

In het kader van de rechtsbijstand, vertrouwt AXA het beheer van uw schadegeval toe aan Legal Assistance & Recovery (LAR). LAR is een onafhankelijk schaderegelingsbureau gespecialiseerd in rechtsbijstand. Zij informeert u over uw rechten en zoekt voor u een minnelijke, snelle en aanvaardbare oplossing in geval van conflict met de tegenpartij bij een schadegeval. Is dit niet mogelijk, dan komt LAR tegemoet in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat.

Ze omvat onder meer:

  • de strafverdediging
  • het extracontractueel burgerlijk verhaal tegen een aansprakelijke derde. 

Voorbeelden:

  • U hebt geen sneeuw geruimd op het voetpad van uw bedrijf. Een voorbijganger komt zwaar ten val en legt klacht neer. U wordt aangeklaagd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. De advocaatkosten worden ten laste genomen.
  • Er is waterinsijpeling in uw muur. Die is afkomstig van een regenpijp van uw buurman die verstopt is en overloopt. Er wordt verhaal ingediend tegen de buurman om de muur te herstellen. De fout van de buurman bestond er immers in dat hij de regenpijp niet onderhouden heeft.