AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

talensia.com verzekering voor informatica- en bureauticamaterieel

De verzekering .com dekt uw vast en/of draagbaar informaticamaterieel, uw vast bureauticamaterieel en de vaste elektronische installaties van het gebouw zoals telefooncentrale, alarmsysteem, bewakingscentrale, systeem voor toegangscontrole, oproepsysteem. De verzekering dekt ook alle andere elektrische, elektronische en/of informaticatoestellen die bij naam genoemd zijn zoals het medisch materieel.

in een notendop

een zeer uitgebreide basisdekking

Dankzij het principe van ‘alles behalve’ is alles wat niet uitgesloten is in uw verzekeringscontract gedekt. Zo bent u er zeker van dat u een zeer uitgebreide basisdekking hebt.

het principe van blanket cover

​Dankzij blanket cover is het niet nodig om bij iedere vervanging een inventaris op te maken en uw contract te wijzigen. Het principe bestaat erin dat de globale waarde van uw materieel verzekerd wordt. Het principe is echter niet van toepassing op het materieel dat bij naam genoemd is zoals het medisch materieel.

de dekking van het materieel in een onbemand voertuig

​U hebt uw informaticamaterieel in uw koffer gelaten en het werd gestolen. Onder bepaalde voorwaarden komt uw verzekering .com tussen.

een verzekering zonder overlappingen

Als u de verzekering .com afsluit samen met de brandverzekering, wordt het te verzekeren bedrag afgetrokken van de brandtarifering. U betaalt dus nooit twee keer! De verzekering .com biedt u een eenvoudig en zeer concurrentieel tarief.

de dekking van de bijkomende kosten

 Na een schadegeval dat gedekt is door de basisdekking, ontvangt u een schadevergoeding voor uw materieel. Maar het is mogelijk dat u andere kosten moet maken om uw beroepsactiviteit voort te zetten. Tijdens de uitkeringstermijn huurt u materieel dat identiek is aan het beschadigde materieel, werft u tijdelijk personeel aan of moet u overuren uitbetalen die door uw personeel gepresteerd werden. Dankzij deze dekking dekt de verzekering .com  u voor deze bijkomende kosten, en dit zonder bijpremie. Op die manier kunt u uw werk normaal voortzetten.

de dekking van gegevens en programma’s

​Door een schadegeval dat gedekt  is door de basisdekking, hebt u al uw gegevens en programma’s verloren. Deze dekking verzekert u voor de noodzakelijkerwijze en bedachtzaam gemaakte kosten voor het wedersamenstellen van de verloren gegevens, het opnieuw aankopen en installeren van de programma’s, en het vervangen van de beschadigde materiaaldragers. Alweer zonder bijpremie!

voorbeelden

  • Een aangestelde morst per ongeluk koffie op de computer.
  • Het alarmsysteem wordt beschadigd door dieven.
  • Een laptop valt en het scherm barst.