Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Bijkomende hulp nodig op vlak van preventie?

Bijvoorbeeld om hulpverleners op te leiden, het aantal verkeersongevallen te verminderen, uw werknemers te sensibiliseren of absenteïsme aan te pakken.

Ontdek de diensten van onze preventiepartners en geniet een voordelig tarief voor elk verzekeringscontract P&C Corporate onderschreven bij AXA.

Onze ​partners en hun ​activiteiten​

Attentia

Basisopleiding en permanente opleiding van preventieadviseurs, EHBO en hulpverlening, brandveiligheid en praktisch gebruik van blusmiddelen.

Uw voordeel  

Uw voordeel

10% korting op die opleidingen.

In detail (PDF)

Meer info

AXA Assistance

Bijstandverlening geleverd door Inter Partner Assistance voor een betere work-life balans, automatisch opgenomen in het contract arbeidsongevallen.

Uw voordeel  

Uw voordeel

Vervat in het contract Axa Assistance.

In detail (PDF)

Meer info

Etics

6 opleidingcentra voor veiligheid en welzijn op het werk: goederenbehandeling, brandpreventie, hulpverlening, milieu, rugschool, security.

Uw voordeel  

Uw voordeel

10% op de prijs van de opleidingen van Etics

In detail (PDF)

Dekra

Aangepaste diensten aan uw behoeften op het vlak van permanente verplichte opleiding van beroepschauffeurs met rijbewijzen C en D.

Uw voordeel  

Uw voordeel

  • 10% korting voor alle modules verplichte nascholing vakbekwaamheid rijbewijs
  • De module ‘Invullen van het Aanrijdingsformulier & Defensief rijden’ gegeven door de preventie-ingenieur van AXA is gratis als de klant zich verbindt voor het volledige opleidingspakket van 35 uur van ERSA.

In detail (PDF)

Meer info

DrivOlution

Een volledig aanbod voor een economische en veilige rit, op maat van uw bedrijf en uw medewerkers: analyse ,opleiding en begeleiding van chauffeurs, teambuildings, …

Uw voordeel  

Uw voordeel

AXA-klanten krijgen korting op onze prijs en daarbovenop kan u gebruik maken van allerhande subsidies.

In detail (PDF)

Meer info

Entrili

Digitale opleidingstools voor het volledige integratieproces (‘onboarding’) van nieuwe medewerkers, onder andere op het vlak van veiligheid.

Uw voordeel  

Uw voordeel

  • 5% korting op de ontwikkeling digitale opleidingen en onboardings-journeys
  • 10% korting op de licentie voor het gebruik van het entrili-platform/lms

In detail (PDF)

Meer info

Fullmark

Opleiding en bewustmaking voor veiligheid dankzij een begeleiding op het terrein en communicatiemiddelen die gebaseerd zijn op de betrokkenheid en de verantwoordelijkheidszin van uw medewerkers.

Uw voordeel  

Uw voordeel

Korting van 5% op de communicatie-producten voor elke bestelling van minimum 1.500 EUR (coaching en training niet inbegrepen).

In detail (PDF)

Meer info

Hilti

Opleiding ‘gezondheid en veiligheid’ om risico’s en ongevallen als gevolg van het gebruik van professionele tools op uw werven te voorkomen.

Uw voordeel  

Uw voordeel

Korting van 10% op de prijs van de door Hilti gegeven trainingen.

In detail (PDF)

Meer info

Play it Safe by Greygin

Spelenderwijs zware ongevallen voorkomen? Ontdek dé manier om 4 keer sneller een veiligheidscultuur te ontwikkelen in uw bedrijf.

Uw voordeel  

De voordelen van Greygin

  • Met de economische en leuke oplossing Play It Safe maakt u uw medewerkers spelenderwijs bewust van veiligheid en preventie.
  • Play it Safe is een ideaal leerplatform om een groot aantal medewerkers tegen een beperkte kostprijs een interactieve opleiding aan te bieden.
  • Preventie wordt een levendige en aangename materie, een uitstekend middel om in uw onderneming een veiligheidscultuur te introduceren.

In detail (PDF)

Meer info

Securex

Een geïntegreerde aanpak om absenteïsme tegen te gaan, vanaf het identificeren van de oorzaken van dit verschijnsel tot aan het implementeren van een actieplan en de evaluatie van de dagelijkse impact ervan.

Uw voordeel  

Uw voordeel

  • een voorkeurstarief bij de aankoop van preventiemodules
  • een directe medische expertise bij een privéongeval of ziekte (korting van 20% op deze dienst)
  • het advies van een controlearts over de duur van een ongeschiktheid (korting van 20% op deze dienst)

In detail (PDF)

Meer info

Quatro Development

Coaching en begeleiding van verandering en ontwikkeling van een veiligheidscultuur ‘Go for zero’ binnen uw organisatie.

Uw voordeel  

Uw voordeel

Gratis audit bij de realisatie van alle fases.

In detail (PDF)

Meer info

VIAS

Volledige screening van de verkeersveiligheid en de mobiliteit van uw organisatie: analyse van de risicofactoren, knelpunten en mogelijke verbeteringen m.b.v. campagnes, workshops, opleidingen en animaties (tuimelwagen, rijsimulator, theatervoorstelling, …).

Uw voordeel  

Uw voordeel

5% op alle Vias producten en diensten en 10% op de praktische rijvaardigheidstrainingen.

In detail (PDF)

Meer info

Vinçotte Academy

Opleidingen voor organisaties actief op het vlak van preventie, veiligheid, milieu en kwaliteitsbeheersing. Voordelig tarief enkel bij een contract Arbeidsongevallen.

Uw voordeel  

Uw voordeel

Korting van 8% bij de inschrijving voor een opleiding uit de catalogus van Vinçotte Academy.

In detail (PDF)

Meer info

Wolters Kluwer

Oplossingen voor uw politiek ‘Hygiëne, Veiligheid, Omgeving’ : ondersteuning door HSE-experts; vertaling van wetteksten in de praktijk; krachtige zoekmotoren en gestructureerde publicaties, apps en tools, consulting en begeleiding, opleidingen, …

Uw voordeel  

Uw voordeel

10% korting op een selectie van publicaties.

In detail (PDF)

Meer info

De rol van AXA Belgium beperkt zich ertoe u de mogelijkheid te geven om te kunnen genieten aan voordelige tarieven van de producten en/of diensten van deze leveranciers, die echter volledig aansprakelijk blijven voor de kwaliteit van de aangeboden producten en/of diensten. AXA Belgium is evenmin aansprakelijk indien een leverancier een ander tarief zou hanteren.

Hoe kunt u
arbeidsongevallen voorkomen?

Neemt u voldoende maatregelen ?

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).