Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Een schadegeval in de brandverzekering aangeven

2 stappen 

1. Voor dringende hulp van brandweer, bel de 100 of 112

Gebruik hetzelfde nummer voor dringende medische bijstand.
Indien nodig, verwittig ook uw buren dat zij hun gebouw moeten evacueren. 

2. Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon

 

Wilt u de afhandeling bespoedigen?

Bezorg uw verzekeringstussenpersoon zo snel mogelijk de volgende gegevens:

  • de datum en plaats van het schadegeval 
  • de beschrijving van de omstandigheden en de oorzaak van het schadegeval
  • de beschrijving van de omvang van de schade, eventueel aangevuld met foto’s of een film van de schade
  • in geval van kwaad opzet, het proces-verbaal van de politien geval van kwaad opzet, het proces-verbaal van de politie
  • de raming van de schade (bestek) en de aankoopfacturen van de goederen
  • uw bankrekeningnummer
  • of u BTW-plichtig bent, en aan welk aftrekpercentage. 

Opgelet!

Elke werkgever is wettelijk verplicht een analyse van het brandgevaar in de arbeidsplaats uit te voeren en concrete maatregelen te nemen om dit gevaar te verwijderen of te verminderen!
Voor meer uitleg over het KB van 28 maart 2014