Ga naar de hoofdinhoud
NL
test test

Blog

De airbags van de ondernemer

Top

De airbags van de ondernemer

In uitdagende economische tijden juichen ondernemers en zelfstandigen elke ondersteuningsmaatregel toe, zoals het uitstel van betaling van sociale bijdragen en het overbruggingsrecht.

De energiekosten blijven hoog en onvoorspelbaar, de impact van de inflatie en de stijgende rentevoeten houdt aan, en door de indexering nam het loon van heel wat Belgische werknemers in januari toe met meer dan 10 procent. Het gevolg: een start van het nieuwe jaar met veel kopzorgen voor ondernemers en zelfstandigen.

Toch mogen (startende) ondernemers zich niet laten ontmoedigen. Tegenover de sombere vooruitzichten van enkele maanden geleden is er nu ook wat licht aan het einde van de tunnel. Want in oktober zette de federale overheid haar handtekening onder het begrotingsakkoord, dat steun voor bedrijven voorziet dankzij compensatie- en stimuleringsmaatregelen.

Geneutraliseerde index

Eerst en vooral worden de patronale RSZ-bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2023 uitzonderlijk verlaagd. Ondernemingen moeten hun lasten op de gebruikelijke manier betalen, maar er wordt automatisch een korting van 7,07 procent toegekend. Het doel is om de automatische loonindexering te ‘neutraliseren’. Voor het derde en vierde kwartaal kunnen ze uitstel vragen voor 7 procent van de RSZ-bijdragen.

Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne worden de in 2022 ingevoerde maatregelen verlengd in het eerste kwartaal van 2023. Werknemers van energie-intensieve bedrijven die tijdelijk economisch werkloos zijn, genieten van een speciaal werkloosheidsregime. Tot maart 2023 kunnen kmo’s via hun leverancier ook een automatische vermindering krijgen van de accijnzen op aardgas en elektriciteit.

Uitgebreider overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Bij een onderbreking of stopzetting van hun activiteiten kunnen zelfstandigen een beroep blijven doen op het ‘overbruggingsrecht energie’. Ze ontvangen dan gedurende 12 maanden een financiële tegemoetkoming en behouden bepaalde sociale rechten (gezondheidszorgen en vergoedingen).

De regelgeving is intussen wel gewijzigd. Zo zijn de toegangscriteria uitgebreid en kunnen de prestaties in bepaalde situaties gecombineerd worden met andere vervangingsinkomens. Hiervoor komen naast zelfstandigen in hoofdberoep ook student-zelfstandigen (die het minimum aan sociale bijdragen verschuldigd zijn) en meehelpende echtgenoten in aanmerking. Verder kunnen zelfstandigen zich met verschillende verzekeringspolissen indekken tegen tegenslagen.

Arbeidskrachten

Tot slot werden maatregelen getroffen voor bedrijven die te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten. In 2023 en 2024 kunnen studenten tot 600 uur per jaar werken in de horeca, tegenover 475 uur voorheen.

Daarnaast werd het systeem van de flexi-jobs uitgebreid. Dit zijn banen met een voordeliger belastingregime, gericht op gepensioneerden en werknemers die extra willen werken. Naast de horeca en de detailhandel is dat nu ook mogelijk in de sport- en bioscoopsector, de landbouw, de aanleg van parken en tuinen, de zorgsector voor niet-zorgpersoneel, en de cultuur- en evenementensector. Meteen een goede gelegenheid om erop te wijzen dat deze sectoren en beroepen specifieke risico’s inhouden. In de meeste van die sectoren, zoals horeca en evenementen, gelden trouwens bepaalde verzekeringsverplichtingen. Wie een student tewerkstelt, moet dus de nodige verzekeringen afsluiten.

Streeft u continuïteit van uw onderneming op de lange termijn na? Ook uw verzekeraar helpt u om uw onderneming en activiteiten te beschermen. Doe hier de check van uw professionele verzekeringen.

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL